Въведение в медицината, анамнеза –

 

анамнеза на сегашното заболяване

 

·  Всички оплаквания на пациентът трябва да се отразят в хронологичен порядък

·     Откога пациентът се чувства болен

·     Част от тялото, която не чувства здрава

·     Прогресия на симптоматиката

·     Продължителност на симптоматиката

·     Вариации в симптоматиката

·     Екзацербиращи симптоматиката фактори

·     Успокояващи фактори

·     Асоциирани с главното, други оплаквания

·     Рискови за пациента фактор

·     Какво мисли пациента за своите оплаквания