82-годишна пациентка се представя клинично с периорбитални отоци от 8 седмици, кожни зачервявания от 6 седмици и от 2 седмици с бели петна по ръцете; оплаква се и от обща мускулна слабост. Каква е диагнозата?

 1. Polymyalgia reumatica 
 2. Myositis generalisata
 3. Hypothyroidism
 4. Polymyositis
 5. Dermatomyositis

ВЕРНИЯТ ОТГОВОР Е № 5 - ДЕРМАТОМИОЗИТ

Три са причините за развитието наа идиопатична инфламаторна миопатия:

 • Дерматомиозит
 • Полимиозит
 • Генерализиран миозит

От тях само дерматомиозита има бимодално разпределение.

Кожните промени асоциирани с дерматомиозита са:

 • Хелиотропни отоци под очите
 • Зачервявания на метакарпофалангиалните и проксималните интерфалангиални стави -  папули на Gotton
 • Фотосензитивен дерматит по лицето на пациента

Нивата на серумната креатин киназа и алдолаза са увеличени при дерматомиозита.

Anti-Jo1антителата са налични при 25% от пациентите с дерматомиозит

Електромиограмата е характерна, но не е специфично доказателство

Мускулната биопсия е показана при всички пациенти с инфламаторна миопатия

Пациентите с дерматомиозит имат повишен риск от развитие на неоплазия

Лечението е чрез използване на имуносупресия