Пропедевтика на вътрешните болести

 

– степени на съзнанието на пациента

Нормално съзнание на пациентът

При норамланото съзнание на пациентът имаме добра концентрация, ало- и аутопсихична ориентираност, липса на дефекти в паметта и внимание към детайлите от окръжаващата пациента действителност.

Обнубилация

Това е първата най-лека степен на нарушение на съзнанието: пациентът е като зашеметен, поддържа адекватна ориентация, но двигателната му активност не винаги се ръководи от съзнанието му. Това състояние се наблюдава най-често при състояние на хипогликемия. 

Делир

Пациентът няма ало- и аутопсихична ориентация, ажитиран е, но може да извършва спонтанни движения.

Сомнолентност

Пациентът е сънлив или спи, ниска спонтанна активност но може да бъде събуден.

Ступор

Пациентът спи дълбоко, но може да бъде събуден чрез силен болков стимул, но обикновено след това заспива отново.

Кома

Това е най-тежкото нарушение на съзнанието на пациентът. Ако комата е лека пациентът реагира на силни болкови стимули. Съществува `Глазгоу кома скала.