Пропедевтика на вътрешните болести

 

– аменорея

Определение

·     Първична аменорея – липса на менструация при 14 годишно момиче

·     Вторична аменорея – липса на регулярен мензис за период по-голям от 6 месеца при жени, които преди това са имали нормална менструация

Анамнеза при аменорея

·     Първо се ориентираме дали пациентака не е евентуално бременна

·     Анамнеза за минали заболявания вкл.преживян силен дисстрес

·     Търсим симптоми на естрогенен дефицит:

o  Топли вълни

o  Флаш кожни реакции

o  Вагинална сухота

o  Липса на адекватно развитие на вторичните полови признаци при пациентката

·     Хирзутизъм и други данни за андрогенен излишък

·     Данни за евентуален питуитарен процес:

o  Сутришно фронтално главоболие

o  Двойно виждане

o  Галакторея

·     Данни за евент.наличие на хроничен болестен процес – свързан е най-често с хипоталамусна дисфункция

·     Преживяна химиотерапия/данни за радиационно облъчване на таза, което да е довело до преждевременна овариална недостатъчност

·     Ниският ръст на пациентката подсказва наличие на питуитарно заболяване или гонадна дисгенезия напр.синдром на Търнър

·     Възполения в обалстта на малкият таз, ккоито да имат за последствие развитието и на интраутеринна фиброза

·     Данни за артериална хипертония, хиперлипидемия, захарен диабет – тези заболявания протичат чессто и с хиперфункция на надбъбречните жлези (повишено отделяне на кортикостероиди)

·     Фамилна анамнеза за хемохроматоза, чернодробни заболявания, преждевременна сърдечна недостатъчност

·     Търсим данни и за тироидна дисфункция

Физикален преглед при аменорея

·     Търсим на първо място данни за евент.бременност

·     Обръщаме внимание на данните за евент.наличие на естрогенен дефицит като развитието на млечните жлеззи

·     Как са развити вторичните полови признаци на пациентаката – липсата на сексуално окосмяване говори в полза на андрогенна нечуствителност на рецепторите

·     Евент данни за антраингвинални туморни маси, които могат да бъдат и недесцендирали тестиси при жените – хермафродизъм

·     Липсата на вагинален цервикс означава наличие на дефект на Мюлериан

·     Неперфориран химен

·     Липсата на оварии гговори в полза на гонадна дискинезия

·     Доказателства за наличие на питуитарен процес:

o  Галакторея

o  Двойно зрение или други зрителни дефекти

o  Къшингоиден фациес

o  Аносмия при синдром на Калман

·     Кожни хиперпигментации плюс стигмите на хронично чернодробно заболяване и евент.данни за кардиомиопатия говорят в полза на налична хемохроматоза

·     Данни за адренална хипофункция

·     Данни за тироидна дисрегулация

o  Обилно изпотяване при хиперфункция и суха кожа при хипофункция

o  Тахикардия при хиперфункция и брадикардия при хипофункция

o  Болки по костите при хиперфункция

o  Билатерален екзофталм и други

Диференциална диагноза при аменорея

·     Бременност

·     Абнормалии на нормалният отток на кръвта в жинските гениталии

o  Неперфориран химен

o  Трансверзивен вагинален септум

·     Утеринни аномалии

o  Синдром на Ашхеман – ръбци в ендометриалната кухина, които я запушват

o  Дисгинезия на Мюлериан при псевдохемафродити

o  Ендометриална нечувствителност към естрогена

o  Хистеректомия

·     Овариални заболявания

o  Преждевременна овариална недостатъчност: автоимунна, постмедикаментозна, радиационна

o  Нормална менопауза

o  Гонадни дисгенезии – синдром на Търнър

·     Хипофизно-хипоталамусни заболявания

o  Хиперпролактенемия

o  Пролактинома

o  Фоликусостимулиращ хормон секретиращ питуитарен аденом

o  Голям питуитарен тумор

o  Конгенитален хипопитуитъризъм

o  Хипоталамусно инфилтративно заболяване като напр.хистеоцитоза на Лангерханс, саркоидоза

o  Синдром на Калман

o  Хемохроматоза

·     Хронични медицински/психиатрични страдания

o  Анорексия невроза

o  Употреба на контрацептиви

o  Хиперкортизолизъм

o  Хиперандрогенизъм

o  Тироидни дисфункции

o  Депресия респ.биполярно заболяване

·     Друга патология

o  Андрогенна нечувствителност на рацепторите по гонеталиите

o  17-хидроксилаза дефицит и други дефицити при надбъбречна хиперплазия

Първоначални изследвания при аменорея

·     Уринен и серумен бета-хорионгонадотропин, за да се потвърди евент.бременност при пациентката

·     Установяване на естрогенният статус на пациентаката вкл.налимчие евентуална на антиовариални антитела

·     Нива на пролактина

·     Установяване на андрогенният статус на пациентаката

·     Установяване на тероидният сстатус на пациентката

·     ЯМР на хипофизата/хипоталамуса

·     Серумно желязо и общ желязо свързващ капацитет