Въведение в медицината, симптоми и

 

 

признаци  - болка в костите

 

Въведение

Болката в костите и/или ставите е често оплакване от страна на пациентите, което винаги налага повишено внимание от страна на лекуващият лекар.

Анамнеза при костна болка

·     Локализация на болковият синдром: вътре в костите/ставите, периартикуларно, повърхностно по костите

·     Начало на болковият синдром: спонтанна болка, посттравматична, след натоварване на костта

·     Продължителност на болковия синдром

·     Еволюция на болката т.е.има ли тенденция към спонтанно затихване

·     Наличие на нощна болка ?

·     Трябва да се отгранични болковият синдром от механичната по характер болка

·     Треска ?

·     Анамнеза за минали заболявания като напр.неоплазия или скорошни инфекции напр.среден отит

·      Данни за имуносупресия ?

·     Извършени хирургични интервенции като напр.ставно протезиране

·     Лекарствена анамнеза – данни за прие ма препарати с миелотоксичен потенциал

Физикален преглед при костна болка

·     Внимателна палпация на болезнените участъци (кости/стави)

·     Установяване на ставната подвижност по региони: врат, горни крайници, гръбначен стълб и долни крайници

·     Установяване на състоянието на инервацията на горните/долните крайници: С5-Т11 (за горните крайници) и L3-S-1 (за долните ккрайници)

Диференциална диагноза при костна болка

·     Костна болка (спонтанна) или травматична/поради механично натоварване

o  Инфекции – на първо място мислим за остеомиелит

o  Метаболитни причини: остеопороза, подагра/псевдоподагра

o  Васкулани причини (за артериите кръвоснабдяващи дадената кост): костен инфаркт, асептична костна некроза

o  Конгенитални причини – дефектен разстеж

o  Неопластични причини: костни тумори или метастази в костите, както и костно-мозъчни неоплазии, които инфилтрират костния периост

o  Инфламаторни причини: екзацербация на ревматоиден артрит/остеоартрит 

·     Отразена костно-ставна болка

o  Цервикална радикулопатия, която се представя с болков синдром в горните крайници

o  Лумбална радикулопатия

o  Фрактура на шийката на бедрената кост

Изследвания при костна болка

·     Раентгенологично изследване на костта откъдето произлиза болковият синдром

·     Кръвна картина: периферна кръвна картина, СУЕ, диференциално броене на левкоцитите

o  Биохимия: пикочна киселина, електролити с калций, протеинограма (търсим мултипелне миелом) и урина със седимент

·     При болка/подуване на ставата – ставен аспират, артроскопия при необходимост

·     При необходимост: костно сканиране/ЯМР

·     Допълнителни биохимични/рентгенологични изследвания при необходимост