Въведение в медицината, симптоми и

 

признаци  - тахикардия

 

Въведение

Под “тахикардия” разбираме повишение на сърдечната честота над 100 уд/минута. Пациените с тахикардия обикновено се оплакват от палпитации, както и от “галопиране” и/или “прескачане” на сърцето. 

Тахикардията обикновено се развива като отговор на физически/емоционален стрес, както и при треска или след поява на болков стимул в тялото на пациента. Може да е последствие от употребата на стимуланти като никотин, марихуана, симпатикомиметици. Обаче тахикардията може да е хералд на живото застрашаваща патология като напр.кардиогенен или хиповолемичен шок. Може и да е последствие от наличие на кардиоваскуларни, респираторни или метаболитни заболявания, както и да е последствие от употребата на различни лекарства дори антибиотици (напр.Азитромицин може да причини появата на камерна тахикардия тип тирбушон).

Анамнеза и физикално изследване на пациент с тахикардия

Ако състоянието на пациентът позволява трябва да се снеме фокусирана анамнеза. На първо място трябва да се осведомим за това дали се касае за първоначална манифестация на тахикардия или е имало и други подобни епизоди в миналото. Трябва да се установи логическата връзка с другите симптоми, които съпътстват тахикардията като напр.цианоза, диария, обилно изпотяване, напъни за дефекация след края на тахикардията и други подобни. Търсим също така данни за налични в пациента сериозни хронични заболявания като тиреотоксикоза, захарен диабет, ХОББ или данни за преживяна травма. Задължително трябва да се осведомим за лекарствата, които пациентът приема. 

При физикалният преглед трябва да обърнем внимание на кожната бледност или ционаза – дали са налични, данни за асцит, патологични пулсации, периферни отоци.

Аускултираме внимателно сърцето (търсим данни за новопоявили се шумове, както и за евентуално наличие на аритмия) и белият дроб на пациента (търсим данни и за белодроен застой).

Етиология на тахикардията

Остър респираторен дисстрес синдром

Тук освен тахикардията имаме данни и за белодробна патология при аускултацията на белият дроб: тахипнея, диспнея, крепитации, различни по характер хрипове.

Адренокортикална недостатъчност (остра)

При острата аденокортокилна недостатъчност тахикардията се придружава и от хипотония, както и от мек пулс на фона на прогресираща повишена уморяемост на пациента. Другите находки може да са и: абдоминални болки, диария, гадене/повръщане, загуба на тегло, бронзова ккожа, промени в менструацията, намалено либидо, пресинкоп или синкоп.          

Анафилактичен шок

При анафилаксията хипотонията и тахикардията се развиват минути след експозицията на пациента към съответният аларген. Пациентът е изпотен обилно, често има тежкостепенен по характер пруритус/уриткария и главоболие. Другата ссимптоматика е: задух, кашлица често без експекторация, абдоминални крампи, данни за ларингеален оток, който се проявява с промяна в гласа на пациента (дисфония). Често има и уринна/фекална инконтиненция. 

Анемии

При анемиите често има и тахикардия, като опит на организма да адкватизира кислородната доставка до тъканите. При аускултация имаме най-често данни за атриален галоп, систолен шум върху асукултаторната област на каротидните артерии. 

Аортна стеноза

При екзацербацията на аортната недостатъчност има често развитие на пресинкоп, синкоп/влошаване на евентуално наличната сърдечна недостатъчност, както и евентулано стенокардна симпотматика. При аускултацията имаме патогномоничен систолен сърдечен шум – чува се най-добре по левият стернален ръб, както и на аускултаторното място на аортната клапа. 

Аортна недостатъчност

При аускултацията се установява диастолен шум, който започва веднага след 2-ят сърдечен тон плюс евентуално атриален/вентрикуларен галоп. Налични са и другите асоциирани с аортната недостатъчност признаци.

Сърдечни аритмии

Тахикардия може да се наблюдава и на фона на ирегуларен сърдечен ритъм. Пациените често са хипотонични и изпотени, оплаква се от “прескачане” на сърцето и палпитации. В белият дроб на пациента може да има застойни явления. 

Сърдечна травма 

Дори при средна по степен сърдечна травма може да се развие т.нар. ТРАВМАТИЧЕН ИНФАРКТ. Може да се установят стернални ехомози, както и шум на перикардно триене.

Сърдечна тампонада

При животозастрашаващата сърдечна тампонада тахикардията се придружава от: парадоксален пулс и силно изразена диспнея/тахипнея. Пациентът е цианотичен с разширени югуларни вени. Разликите между систолното и диастолното налягане са малки т.е.имаме сближаване на границите на кръвното налягане, което отразява неспособността на сърцето да изтласка адекватно количество кръв към системното кръвообръщение. Може да има и евентуално хепатомегалия.

Кардиогенен шок

Тахикардията е обща находка при всички шокови състояния, но тук клиничната картина е много демонстративна: бледа изпотена кожа на пациента, стеснени граници на кръвното налягане, олигурия и негативна промяна в менталният статус на пациента.

Инфекциозни заболявания протичащи с диаричен синдром

Диарията води до хиповолемия, а тя до тахикардия.

ХОББ екзацербация

Тук клиничната картина варира и в динамика, но тахикардията е обща находка за всяка ХОББ екзацербация. Диагнозата и етиологичната й обосновка са лесно поставими при тези пациенти.

Диабетна кетоацидоза

При диабетната кетоацидоза имаме и насложена тахикардия, поради наличната метаболитна ацидоза, която я предизвиква. Налични са и: дишане тип Кусмал, типичен дъх от устата на пациента (на кетони) ортостатична хипотония, генерализирана слабост, гадане/повръщане и абдоминални болки. Менталният статус на пациента може да варира от сомнолентност до кома.

Хипогликемия

Спада на кръвната захар води о активация на симпатикусовата нервна система, а тя до тахикардия. Признаците от страна на ЦНС са: нарушение на зрението, моторна слабост, инсулт-подобна симптоматика, гърчове.

Хиперосмоларна хипергликемична некетогенна кома

Тук нивата на кръвната захар са екстремно високи, но няма кетегонеза в организма на пациента. Честа ноходка освен тахикардията са и епилептичните гърчове, както и олигурията поради наличната тежкостепенна дехидратация (сухи лигавици).

Сърдечна недостатъчност, екзацербилара или неекзацербирала

При острата сърдечна недостатъчност имаме по-често наличие на тахиракдия, която е приченена от вентрикуларен галоп (най-често), границите на кръвното налягане са сближени, имаме периферни отоци често, но и белодробен оток/застой; имаме и олигурия/анурия. 

Хипертензивна криза

Тахикардията е най-честото оплакване заедно с главоболието при хипертоничната криза. Може да има и развитие на белодробен оток, както и отпадна неврологична симптоматика поради насложен инсулт (хеморагичен или исхемичен), но най-чето имаме на практика наличие на парестезии.  

Хиповолемичен шок

Тахикардията е обща находка при всичките видове шокови състояния и обикновено е предвастник на влошаване на хемодинамичният статус на пациента. Олигурията е почти задължителна находка.

Неврогенен шок

Тук може да има редуване на тахикардия с брадикардия, вариране на телесната температура, както и топла, суха кожа.

Ортостатична хипотония

Тахикардията е основна симптоматика едновременно и с евентуалната негативна промяна на менталният статус на пациента.

Пневмоторакс

Живото застрашаващият пневмоторакс се манифестира и с тахикардия на фона на прогресивно развиващата се дихателна недостатъчност. Често има субкутанен емфизем в горната телесна половина на пациента.

Белодробен тромбоемболизъм

Синусовата тахикардия е най-честата находка при БТЕ-тата, тя предхожда появата на дихателната недостатъчност.

Тиреотоксикоза

Тахикардията е класическа находка при тиреотоксикозата. Възможни са и наличие на гуша, непоносимост към топлината, нощни изпотявания, тремор и палпитации. Често има диаричен синдром.

Лекарства и стимуланти

 Множество лекарства, които засагят и действието на нервната система могат да предизвикат появата на рефлекторна тахикардия. Например: симпатикомиметици, азитромицин и други макролини антибиотици, атропин, вазодилататорните лекартва и много други. 

Кардиохирургична интервенция/пейсмейкър

Дисфункцията на пейсмейкъра се проявява чест с появата на тахикария. Тахикардията е честа находка и след извършване на кордиохирургична интервенция.