Пропедевтика на вътрешните болести –

 

базисен физикален преглед

 

 

Под “базисен” разбираме прегледа, който може да бъде извършен от лекарят само чрез неговите сетива без използване на какъвто и да е инструментариум за целта.

Инспекция

Под “инспекция” разбираме внимателният оглед на пациентът.

Огледът на пациента трябва да започне от главата му и да завърши с крайниците му и да бъде осъществен с голямо внимание.

Позицията на лекарят и пациентът трябва да е взаимно удобна, а осветлението адекватно – идеалният вариант огледът да бъде осъществяван на дневна светлина.

Наличието на луминисцентно осветление може да компрометира огледа на пациента.

Палпация

При палпацията се докосва внимателно болестният участък или суспектния такъв от тялото на пациента.

Първоначално трябва да се обърне внимание на кожната температура, чевствителност и влажност.

Внимание трябва да се обърне внимание и на евентуално наличната лимфаденопатия по региони, както и на болезнени на палпация туморни маси.

Ръцете на лекарят трябва да са чисти, като е желателно те да бъдат измити пред пациента.

Палпацията трябва да е безболезнена за пациента, ако това е възможно.

При палпацията на абдомена се тръгва от неболезнените региони към пунктум максимум на болката.

 

Перкусия

Под “перкусия” разбираме почукването на пациента с един пръст от преглеждащият го лекар.

При перкусията на пациентът могат да бъдат установени следните находки:

·     Резонанс – това нормалният перкуторен звук, който се чува при перкусия на здрави пациенти

·     Хипер-резонанс – суспектен за наличие на въздух в плевралното пространство перкуторен звук

·     Тимпаничен перкуторен звук – нормален перкуторен тон при перкусия на абдоминални органи, които са пълни с въздух или при наличие на голям пневмоторакс

·     Плосък перкуторен тон – характерен е при перкусия на органи, които не съдържат въздух като напр.черен дроб

·     Притъпен перкуторен тон – характерен е за наличие на течности в плевралната кухина

 

Аускултация

Аускултацията се подразделя на:

·     Директна – рядко извършвана в наши дни – чрез ухото на лекаря, което се поставя или върху абдомена на пациента или върху белият му дроб

·     Индиректна – чрез стетоскоп, което е много по хигиенично и удобно

 

Подушване на пациента

При този метод на изследване е необходимо да се прояви и деликатност, а и дискретност.

При установяване на общоприета неприятна миризма от пациента лекарят не трябва да си позволява емоционални реакции.