Глава VII –  

 

спешна медицина –

 

респираторна ацидоза

 

Определение

Под терминът “респираторна ацидоза” разбираме първичното увеличаване на РаСО2 чрез увеличаване на алвеоларната вентилация или още процеса е известен като ПЪРВИЧНА ХИПЕРКАПНИЯ.

Промените във нивата на СО2 се придружават от увеличаване киселинността на плазмата.

Анамнеза

·     Респираторната ацидоза се подразделя на: 1) остра и 2) хронична

·     Дали има налична ЦНС травма

·     Каква е лекарствената анамнеза на пациентът

·     Какви са настоящите и миналите му заболявания: наднормено тегло, сънна апнея, респираторна патолрогия, тироидни заболявания и други

·     Бил ли е подложен пациентът на механична вентилация

·     Има ли обща мускулна слабост при пациентът

·     `Палпитации ?

·     Оплаква ли се пациентът от главоболие, сомнолентност, повишена възбудимост или психотични еквиваленти

·     Фамилна анамнеза за наличие на невро-мускулни заболявания ?

Физикален преглед

·     Хипотония

·     Кожна вазодилатация, която се проявява и с топла, влажна кожа

·     Папиледема

·     Тахикардия, аритмии

·     Астериксис, миоклонични спазми

·     ``билатерално констриктирани пупили на очите

Диференциална диагноза

·     Подтискане/инхибиране на респираторният център

o  Лекарства като седативи, опиати

o  Церебрална травма, мозъчно-васкуларен инцидент като супраарахноидален кръвоизлив или други

o  Микседема

o  Централна сънна апнея

o  СО2 наркоза

·     Дисфункции в движението на гръдната стена

o  Неврологични причини: спинална травма, миастения гравис, полиомиелит, лекарства

o  Мускулни причини: хипокалемия, хипофосфатемия, миозит, мускулна умора

o  Структурни причини: деформитети в гръдната стена по рождение или след травма, склеродерма, плаврални изливи, пневмоторакс, медиастинит

·     Обструкция на дихателните пътища/пулмонални заболявания:

o  Чуждо тяло, остра атака на бронхиална астма

o  ХОББ като хронично протичане или по време на екзацербация

o  Пневмонии

o  Белдробен отоко

o  Остър респираторен дисстрес синдром

o  Увеличаване на мъртвото белодробно пространство

·     Неадекватна механична вентилация

Първоначални изследвания

·     ПКК и електролити

·     Да се определи първо дали се касае за респираторна ацидоза (РаСО2 трябва да е над 45 милиметра живачен стълб)

·     След това трябва да се определи дали компенсаторният отговор на организма, а именно увеличаване нивата на бикарбонатите в плазмата е адекватен

o  Остра компенсация (в първите часове на патологията): увеличават се нивата на хемоглобина и плазмените протеини, както и нивата на бикарбоната в плазмата по формулата: 10 мм жив стълб увел.на раСО2 1 – mEq HCO3

o  Хронична компенсация (в първите дни на патологията): увеличава се раналната екскреция на киселини и реналната реабсорбция на бикарбонати, нивата на тази компенсация се изчисляват по формулата:10 mmHg увели нивата на РаСО2 =3 – mEqувеличение на НСО3

·     Ако нивата на бикарбонатите от КАС са по-нискиот предварително калкулираните по горните формули, тогава е налична метаболитна ацидоза; аки нивата на бикарбонатите са по-високи от предварително калкулираните тогава има наличие на метаболитна алккалоза

·     Трябва да се определи дали са касае за анийонна или неанийонна респираторна ацидоза – това става както при метаболитната ацидоза

Съвети за практиката

·     Венозното приложение на бикарбонати представлява риск за пациентът, защото при разграждането на бикарбонатите се отделят нови и нови количества въглероден двуокис, което ще влошисъществуващата хиперкапния!