Въведение в медицината, симптоми и

 

признаци  - тахикардия

 

Обща информация за патологията

Какво разбираме под “тахикардия”, считам че е унизително да повтаряме?!?

Пациентите с тахикардия се оплакват от палпитации и “галопиране на сърцето”, като най-често това се случва след физически и/или емоционален стрес, както и на фона на някои патологии като повишена температура, анемии, бременност, сънна апнея, тиреотоксикоза и други подобни.

Тахикардията може да е следствие и от употребата на ЦНС стимуланти като амфетамини, кокаин, никотин или други (ангелски прах, пико, духче, чай бонзай и т.н.).

Тахикардията обаче може да е и първи хералд на животозастрашаваща симптоматика като някои видове сериозни сърдечни аритмии (камерна тахикардия или предсърдно мъждене), на остър коронарен синдром, а и на шоково състояние.

Може да е последствие и на нежелани странични ефекти на някои лекарства напр.за повишаване на кръвното налягане или за понижаването му (алфа-блокери).

Интервенции по спешност

При пациентът с тахикардия първо се определя състоянието на виталните признаци, както и нивото на съзнанието му.

Пулсовата оксиметрия, както и 12-каналното ЕКГ са задължителни изследвания също така.

Анамнеза и физикално изследване

Анамнезата трябва да е фокусирана и професионално снета. Лекарят трябва да се осведоми дали това е първата атака от тахикардия, каква е асоциираната с нея симптоматика и дали дишането на пациента не е затруднено. Задължително анамнеза за минали/настоящи заболявания (остри и/или хронични), както и лекарствена анамнеза. Осведомяваме се за вредни навици като повишена консумация на алкохол, пристрастяване към лекарствени продукти/наркотици.

Следва сърдечна аускултация, после аускултация на шията, установяване на апикално-радиален дефицит, ако има такъв, аускултация на бял дроб и палпация на черен дроб/слезка и общ абдомен ако има време за това.

Етиология на тахикардията 

Остър респираторен дисстрес синдром

Тук клиничната картина е достатъчно драматична, като тахикардията е едно от последствията на общият респираторен дисстрес. Цианоза, пресинкоп или негативна промяна в менталният статус на пациента са честа находка също така.

Адренокортикална недостатъчност (криза)

При спад на кръвното налягане се появява и тахикардията, която тука е придружена от наличието на слаб пулс и обща слабост – пациентите често трябва да са на легло, за да преодолеят кризата. Другата симптомитаки на острата Адисонова криза е: болките в корема, гаденето и повръщането, констипацията или диарията и повишената обща раздразнителност на пациента. Често пациентите страдащи от автоимунният адреналит (болест на Адисон) са с характерен външен вид.

Анафилактичен шок

При анафилаксията тахикардията, ако пациентът не страда от сериозно кардиоваскуларно заболяване, трябва да не ви е основната грижа. При всички положения преди да поставите Адреналин трябва да направите ЕКГ-то.

Анемии

При анемиите когато хемоглобина е и критично нисък сърцето започва да бие ускорено, за да компенсира кислородният недостиг и тогава усилията трябва да са насочени към бързата корекция на хемоглобина, а не към овладяване на тахикардията сама по себе си. Разликите между систолното и диастолното кръвно налягане при пациентите с анемия са големи! Възможно е да има атриален или вентрикуларен галоп!!! Може да се аускултира шума на Аустин Флинт или да е наличен признака на Дурозиес (систолен шум аускултиран на феморалната артерия). Възможно е тежката анемия да доведе пациентът ви до развитие дори на остър коронарен синдром!!!!!

Аортна стеноза

Типично при хемодинамична екзацербация, предимно, на аортната стеноза има наличие на атриален галоп, диспнея, пресинкоп, синкоп, екзацербация на налична ангина пекторис и/или сърдечна недостатъчност.

Сърдечни аритмии

Тахикардичният ритъм тук може да е регулярен или ирегулярен. И да не вземете да изпуснете КАМЕРНАТА ТАХИКАРДИЯ, че язък че сте ми чели сатиите!

Сърдечни травми

Биват най-често закрити и по-рядко открити. Винаги при гръдна травма трябва да се прави и ЕКГ колкото се може по скоро, за да не се изпусне една патология наречена ТРАВМАТИЧЕН ИНФАРКТ!!!!!

Сърдечна тампонада

Тахикардия, парадоксален пулс, диспнея и признак на Кусмаул – често и шум на перикардно триене, хипотония. СБЛИЖЕНИ ГРАНИЦИ НА СИСТОЛНОТО И ДИАСТОЛНОТО НАЛЯГАНЕ! Хепатомегалия и евент.спленомегалия.

Кардиогенен шок

Тахикардията плюс цианозата и олигурията не можете да сбъркате тази патология с нищо друго!!!!!

Диарични синдроми

Дехидратацията води и до хипотония, а тя и до тахикардия – просто е.

Белодробна патология

Дали ще е белодробен тромбоемболизъм или ХОББ, тахикардията е честа обща находка при хипоксично асоциираната белодробна патология. 

Диабетна кетоацидоза

Хипергликемията + хиперкалемията и ацидозата = екстремна тахикардия

Хипогликемия

Ниската кръвна захар активира симпатикуса, а той генерира тахикардията. 

Хиперосмоларен, хипергликемичен НЕКЕТОГЕНЕН синдром 

Кръвната захар тук е над 50-50 милимола/мл, има екскремна хипотония, тахикардия, тахипнея, олигурия, гърчове поради мозъчна и обща дехидратация, лош кожен тургор и сухи мукозни мембрани – калият обаче често е нормален или на горната граница на нормата!

Хипертонични кризи

Дали ще е лекостепенна (хипотониците не понасят дори кръвно от порядъка на 145/95) или малигнена хипертония – тахикардията е обща находка и тук, при тази патология. Развие ли се белодробен оток обаче на фона на приет в спешното отделение хипертоник, значи не сте си свършили адекватно терапевтичната работа.

Шокови състояния

Премине ли тахикардията в брадикардия при пациент в шок вероятността да го загубите е огромна.

Тиреотоксикоза

Ами няма как да се сбърка тази диагноза, тя е изписана на лицето на пациента ви.

И тук границите между систолното и диастолно кръвно налягане може да са големи.

Ятрогенни причини

Сърдечна катетеризация, посткардиотомичен синдром или електрофизиологични сърдчени изследвания – всички те могат да индуцират временни тахикардични епизоди.

Лекарства, наркотици и алкохол

Никотина, симпатикомиметиците, вазодилататорите и антихолинергиците като атропин, както и много други препарати могат да предизвикат тахикардия. НЕ СЕ ПОЗВАТ БЕТА БЛОКЕРИ ПРИ ТАХИКРАДИЯ ИНДУЦИРАНА ОТ КОКАИНОВА УПОТРЕБА, защото ще се потенциира коронарният вазоспазъм!