Пропедевтика на вътрешните болести – анамнеза на пациента

Преди да започнете снемането на анамнезата на пациента създайте задължително приятелска атмосфера и се изолирайте от контакт с другите пациенти, защото анамнезата трябва да е конфеденциално снета.

Главни елементи на анамнезата

Настоящи оплаквания или какво е довело пациентът при вас.

Фамилна анамнеза: живи ли са родителите на пациентът ви, какви са техните заболявания или от какво са починали?

Персонална анамнеза: събира се подробна информация за настоящите оплаквания на пациента и техните евентуални усложнения. Стимулирайте пациента да опише със собствени думи страданията си и не се намесвайте, не му предлагайте собствените си медицински термини.

Лекарствена анамнеза или какви лекарствени продукти приема пациентът.

Алергии!

Гинекологична анамнеза, ако пациентът ви е жена.

Вредни навици на пациентът като тютюнопушене, екцесивен прием на алкохол и/или наркотични вещества, пристрастеност към някои лекарства.

Трудова анамнеза: търсим данни за евентуални налични професионални вредности.

Социална анамнеза: семеен ли е пациентът ви, разведен или вдовец.

Анамнеза на миналите заболявания по хронологичен ред от най-ранното досега.