Симптоми, които никога не трябва да се игнорират – хематурия

Ако пациентът съобщи за внезапна поява на червена или урина с цвят на чай трябва да мислим за хематурия, докато не се докаже противното – независимо от наличието или не на болков синдром. 

Понякога могат да изтичат направо кръвни съсиреци и тогава диагнозата е лесно поставима.

Най-общите причини за хематурията са:

 

  • Нефролитиаза или мехурна литиаза
  • Бактериални инфекции и тук на първо място трябва да се мисли за туберкулоза на пикочно-половата система
  • Фунгиални инфекции на пикочно-половата система
  • Травми вкл.абдоминална и на регио дорзалис
  • Бенигнени или малигнени тумори