Въведение в медицината, физикален преглед – сърдечни аритмии

Терапията на аритмиите зависи то видът им, ето защо тук екзактната диагностика също е от огромно значение.

Анамнеза

Често пациентът знае предварително диагнозата си сам, защото и друг път е претърпявал същият проблем, но понякога състоянието му е такова, че не може да опише с прости думи дори проблемът си.

На първо място лекарят трябва да се осведоми за предивкиалите аритмията състояния, както и за естествето на самата аритмия:

  • Бързите и ирегулярни палпитации говорят в полза на предсърдно мъждене
  • Бързите и регулярни палпитации с или без световъртеж, които се терминират от мерките на Валасва са причинени от наличие на суправентрикуларна тахикардия
  • Бъзрите и регулярни палпитации, но които са проявени клинично по-драматично с пресинкоп/синкоп, особено ако пациентът има исхемично сърдечно заболяване говорят в полза на камерна тахикаридя
  • Синкоп с брадикардия или без палпитации – говори в полза на сърдечен блок
  • Комбинираната симптоматика от предсърдно мъждене плюс синкопални епизоди – говори в полза на наличен синдром на болният синусов възел
  • Позитивна фамилна анамнеза за внезапна сърдечна смърт – подсказва възможността за наличие на конгенитален пролонгиран QT-интервал, наличие на синдром на Бругада (каналопатия) или наличие на структурен сърдечен проблем като наличие на хипертрофична кардиомиопатия
  • Синкоп на фона на прием на антиаритмични препарати говори в полза на евентуално развила се проаритмия вследствие употребата на антиаритмиците

Пациентът трябва да се разпита, као е възможно, за преждеизвестни му сърдечни заболявания като: исхемична болест на сърцето, преживяни сериозни аритмии като вентрикуларна тахикардия, наличие на аортна стеноза или сърдечен блок, за скорошна хирургична интервениця вкл.абдоминална такава.

Лекарят трябва да прецени дали аритмията на пациентът му ще има склонност към самотерминиране или ще изисква кардиоверсия, а също така и за начина по който ще бъдат приложени антиаритмиците при конкретният пациент.

Физикален преглед

Преглежда се цялостно кардиоваскуларната система, както съм описал в друга статия, търсят се признаци за наличие на сърдечна недостатъчност и валвулопатии, а също така се оглежда за признаци характерни за тиреотоксикозата.

Изследвания

Какви ще бъдат иследванията зависи от актуалният проблем на пациента!

 

  • ЕКГ в покой – виждаме настоящият ритъм на пациента, търсим данни за превъзбудените синдроми, данни за новопоявил се сърдечен блок, данни за старн инфаркт, данни за ритум от пейсмейкър и се отбелязва и размера на QT-интервала. ВСЯКА ШИРОКОКОМПЛЕСНА ТАХИКАРДИЯ трябва да се определя като КАМЕРНА до доказване на противното!
  • Електрофизиологични изследвания – все още не са широко разпространени у нас – могат да се извършат както преди, така и след лечението на пациента
  • Ехокардиография – данни за интракардиални тромби на първо място, данни за наличие на структурна сърдечна патология, валвулопатии, определя се и диастолната функция при хипертензивни пациенти е особено важно да се извърши това, а също така и размера на предсърдията; търсят се и данни за сегментни дискинезии говорещи ако ги има в полза на исхемия, което налага извършването на допълнителни бъдещи изследвания