Глава II – кардиология – ЕКГ, церебрални Т вълни

Церебралните Т-вълни представляват дълбоки и инвентирани Т вълни, които се виждат най-добре в прекордиалните отвеждания.

Развиват се при наличине на тежкостепенни церебрални заболявания, най-често субарахноидални или интрацеребрални хеморагии.

Причината за появта им е развитие на пролонгирана и абнормална реполаризация през лявата камера, като последица от дисбаланс на вегетативната нервна система.

ЦЕРЕБРАЛНИТЕ Т-ВЪЛНИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ БЪРКАТ СЪС ДАННИТЕ ЗА СЪРДЕЧНА ИСХЕМИЯ!