Въведение в медицината, симптоми и признаци - дизартрия

Обща информация за патологията

Дизартрията или лошо организираната реч се характеризира и с ирегулярен ритъм на речта.

Дизартрията може да е придружена от носов говор и да се дължи на паралитични явления също така. Често дизартрията се бърза с термина „афазия“, при която обаче има пълна неспособност за произнасяне на говор/реч.

Дизартирята се дължи на увреда на мозъчния ствол, която засяга краниални нерви 9, 10 или 11. Дегенеративни мозъчни заболявания и церебрални заболявания често причиняват дизрартрия. Ако дизартирята не се придружава от респираторна мускулна парализа и дисфагия трябва да търсим чисто неврологичен дефицит.

Анамнеза и физикално изследване на пациент с дизартрия

Кога е започнала дисрартрията? Влошава ли се с течение на времето или има настъпващо известно подобрение след появата й? Говора на пациента се подобрява при настъпила транзиторна исхемична мозъчна атака, но не и при истински исхемичен инсулт. След това трябва да снемем лекарствена/алкохолна анамнеза на пациента. Търсима анамнестичнни данни за преживени гърчове от пациента.

Физикалният преглед на пациента с дизартрия е чисто неврологичен – търсим неврологичен дефицит.

Етиология на дизартрията

Алкохолна церебеларна дегенерация

Хроничната алкохолна дегенерация може да причини прогресивна по характер дизартрия, поради увреждане и на центровет в мозъка отговорни за телесната координация. При алкохолиците имаме и атаксия, диплопия, офталмоплегия, хипотония и негативна промяна в менталният им статус.

Амиотрофична латерална склероза

Дизартрия настъпва при това заболяване когато амиотрофичната латерална склероза засегне и булбарните нуклеуси. Настъпва често и при прогресия на патологията. Другите находки включватт: дисфегия, диспнея, мускулна атрофия и обща мускулна слабост – особено на ръцете и краката; фасцикулации; спастичност/хиперактивност на краката. Прогресивната парализа на булбарните мускули може да предизвика и появата на немотивиран смях, което да се обърка с настъпили слухови халюцинации освен поява на дизартрия.

Инзуфициенция на базиларната мозъчна артерия

Инзуфициенцията на базиларната мозъчна артерия предизвиква появата на епизодична, краткотрайна поява на дизартрия, често има предружаваща диплопия, атаксия и загуба на визуални полета, както и световъртеж естествено.

Ботулизъм

Патогномонично за ботулизма е острата дисфункция на краниалните нерви, която освен дизартрия предизвиква и птози на клепачите и диплопия, а и често и дисфагия. По късно настъпва парализата на мускулите по тялото.

Травма на главата

Дизартрията може да следва настъпила тежкостепенна черепно-мозъчна травма, както и да причини проблеми с координацията на тялото. Другите находки могат да включват появата на кратковременна диплопия, главоболие, признаците характерни за комоцио церебри, мускулна слабост на половината тяла, гърчове, конвулсии и евентуално кома.

Отравяне с олово

Хроничната олавна интоксикация предизвиква прогресивна дизартрия, комбинирана с ментална депресия, летаргия, раздразнителност, объркване, атаксия и тремор.

Мултиплена склероза

Когата демиелинизацията засегне мозъчният ствол и малкият мозък се развива и дизартиря, комбинирана обаче с нистагъм и нарушения на зрението. Другите находки са производни на мускулната слабост по региони от констипация, през инконтинация до респиратрна парализа/слабост.

Миастения гравис

Тук освен дизартирята имаме задължително и назален говор! Дизартрията се влошава типично през деня и се подобрява нощем.

Оливопонтоцеребеларна дегенерация

Дизартрията тук е основна дониминираща находка, съчетана с атаксия и мускулна спастичност.

Болест на Паркинсон

Болестта на Паркинсон причинява както и дизрартрия така и монотонен говор осбен мускулната ригидност и брадикинезията.

Синдром на Ши-Данглер

Тук имаме хронична ортостотична хипотония придружена от дизартрия и церебеларна атаксия, деменция, импотентност и инконтиненция.

Исхемичен мозъчен инсулт в региона на малкият мозък/мозъчният ствол

Инсулта в региона на мозъчният ствол се проявява с триадата от: дизартрия, дисфагия и дисфония.

Масивният билатерален инсулт в малкият мозък причинява и булбарна парализа, тук имаме и белитерална хемиапонсия и афазия осбен другите находки.

Лекарствени продукти

Дизартрия може да настъпи при предозиране на антиконвулсанти. Като например барбитурати.