Глава II – кардиология – ЕКГ, непълен десен бедрен блок

Стандартни ЕКГ критерии

Продължителност на камерният комплекс между 110-120 милисекунди при възрастни пациенти, между 90-100 миликекунди при пациенти на възраст 4-16 години и между 86-90 милисекунди при деца под 4 години.

Другите критерии са както при пълния десен бедрен блок.

Наличието на непълен десен бедрен блок най-често не отразява наличието на патология.