Глава II – кардиология – ЕКГ, пълен десен бедрен блок

Стандартни ЕКГ критерии

Пролонгирана продължителност на камерният комплекс над 120 мили секунди при възрастни и над 100 милисекунди при деца на възраст 4-16 години, както и над 90 милисекунди при деца под 4 години.

М-форма на камерният комплекс във V1-V2, като вторичната R1/r1 вълна е под първоначалната R вълна/зъбец.

S-вълна/зъбец с голяма амплитуда във I и V6 отвеждания.

При пълният десен бедрен блок може да има вторични ST-реполаризационни промени (депресия или инверсия), които НЕ СА СВЪРЗАНИ С ИСХЕМИЯ и не са признак на ОКС/ангина пекторис – най-често се наблюдават във V1-V2.

Пълният десен бедрен блок установен при млади пациенти не е най-често израз на патология, но при пациенти с коронарно сърдечно заболяване установяването на пълен десен бедрен блок означава риск от двукратно увеличаване на смъртността.