Глава II – кардиология - ЕКГ, комбинирана вентрикуларна хипертрофия

Стандартни ЕКГ критерии

Комбинираната хипертрофия на сърцето ъществува кагота на ЕКГ-то са налични както критериите за лява- и деснокамерна хипертрофия.

Трябва да бъде подозирана когато са налични критериите за левокамерна хипертрофия но електрическата сърдечна ос е над 90 градуса.

Съотношението R/S е приблизително 1 във V3 и/или V4.