Печат
Посещения: 453

Глава II – кардиология – ЕКГ, хипертрофия на лявата камера

Стандартни ЕКГ критерии

Съществуват 3 най-често ползвани критерия.

Критерии на Корнел: R-зъбец в aVL + S-зъбец в V3 да са по-големи от 28 мм при мъжете и 20 мм при жените

Критерии на Соколов-Лион: S-зъбец в V1 + R -зъбец в V5 и V6 да са по-големи от 35 милиметра

Соколов-Лион единичен критерий: R-зъбец  в aVL да е по-голям от 11 милиметра

Повечето критерии са специфични, но с ниска сензитивност.