Печат
Посещения: 364

Глава II – кардиология – ЕКГ, електрически алтернанс

Стандартни ЕКГ критерии

Това представлвява разлика в в амплидудите предимно на камерните комплекси, по рядко в амплитудите на Р-вълните и Т-вълните.

Причините включват:

·      Наличие на перикарден излив – вероятност за манифестация на находката 33%

·      Артериална хипертония

·      Коронарно артериално заболяване

·      Тежкостепенна сърдечна недостатъчност

·      Супра- или вентрикуларна тахикардия

·      Дълбоко двишване

Най-добре се вижда във II-ро отвеждане.