Глава II – кардиология – ЕКГ, дясно отклонение на електрическата сърдечна ос

Стандартни ЕКГ критерии

Главният електрически вектор на камерният комплекс е между  120 и 270 градуса.

Причините са:

·      Деснокамерна вентрикуларна хипертрофия

·      Ляв заден фасцикуларен блок

·      Латерален остър миокарден инфаркт

·      Вертикално позиционирано сърце

·      Хронично обструктивно пулмонално заболяване

·      Белодробен емболизъм

·      Декстрокардия

·      Грешка в позиционирането на електродите

·      Остиум секундум предсърден атриален дефект