Глава II – кардиология – ЕКГ, ляво отклонение на електрическата сърдечна ос

Стандартни ЕКГ критерии

Главният електрически вектор на камерният комплекс е между -30 и -90 градуса.

Причините са:

·      Преден фасцикуларен блок – оста трябва да е над -45 градуса

·      Преден остър миокарден инфаркт

·      Ляв бедрен блок

·      Лево камерна хипертрофия

·      Остиум примум предсърден септален дефект

·      Хронично обструктивно белодробно заболяване

·      Хиперкалемия