Глава II – кардиология – ЕКГ, нисък волтаж

Стандартни ЕКГ критерии

Нормално амплитудата на камерният комплекс т.е.сбора от R & S зъбците… трябва да над 5 милиметра в периферните отвеждания и над 10 милиметра във всички прекордиални отвеждания.

Най-честата причина за тази патология е наличието на хронично обструктивно белодробно заболяване на пациента, перикарден или плеврален излив, наличието на кардиомиопатия или микседем (тежкостепенен хипотироидизъм).