Глава II – кардиология – ЕКГ, AV-дисоциация

Стандартни ЕКГ критерии

При АV-дисоциацията атриалният и вентрикуларният ритъм са независими едни от други, като вентрикуларният ритъм е равен или по-бърз от атриалният.