Глава II – кардиология – ЕКГ, AV блок 3-та степен

Стандартни ЕКГ критерии

При пълният АV блок имаме пълна невъзможност на атриалните импулси да преминат през АV възела и да стимулират камерите.

Последствието от тази паология, е че тук имаме константни Р-Р и R-R интервали, но АТРИАЛНИЯТ И ВЕНТРИКУЛАРНИЯТ РИТМИ СА НЕЗАВИСИМИ ЕДНИ ОТ ДРУГИ, като обикновено атриалният ритъм е по-бърз от вентрикуларният.

Вентрикуларният ритъм е или връзков ритъм, вентрикуларни избягващи комплекси или се дължи на вентрикуларен пейсмейкър.

Причините за развитие на АV блок 3-та степен включват: наличие на остър миокардне инфаркт, дегенеративно заболяване на проводната система (болест на Лев); инфилтративни процеси в проводната система на сърцето напри при амилоидоза и саркоидоза или левкемии; дигиталисова токсичност, външна травма на миокарда; остра ревматична треска или тежкостепенна валвулопатия.