Глава II – кардиология – ЕКГ, AV блок 2:1

Стандартни ЕКГ критерии

Тук имаме регулярен синусов или атриален ритъм, при който обаче виждаме наличие на 2 Р-вълни преди всеки камерен комплекс.

Най-добре патологията се вижда във V1.

За да се дагностицира деснокамерна хипертрофия в условията на пълен десен бедрен блок, R1 във V1 трябва да е или 15 милиметра и или по-голям.

Ако има дълбок S-зъбец във I-во отвеждане, както и проминентин Q в III-то плюс дясно отклонение на електрическата сърдечна ос на сърцето това е сугестивно за нелечието на заден ляв фасцикуларен блок.