Глава ХІІ - образни изследвания във вътрешните болести - ехокардиография, интракардиални маси - тромби

 Интракардиалните маси, обикновено са последствие на едно от следните 3 патологии:

1.     Тумори

2.     Вегетации

3.     Тромби

Понякога макар и рядко, нормални структури като:

·      Голяма евстахиева клапа

·      Криста терминалис

·      Хиатална херния

·      Ануларна калцификация на митралната клапа

Могат да бъдат интерпретирани като интракардиални маси.

 

Сърдечните камери/предсърдия могат да са локализация или на транзитно преминаващи тромби или да са източник на тромбообразуване.

Тежкостепенни дисфункции или патологии като предсърдно мъждене предиспозират към тромбооразуване. Същото се отнася и за наличието на механични сърдечни клапи.

Емболи от венозната система на долните крайници могат да достигнат до дясната камера и да облитерират пулминалните артерии.

Макар и рядко наличието на форамен овале може да е източник на тромбообразуване, като особеността тук, е че при тази патология по-често се емболизират бъбреците, слезката или крайниците на пациента.