Глава II – кардиология – ЕКГ, AV блок II-ва степен, Мьобиц II

Стандартни ЕКГ критерии

Тук имаме регулярен атриален ритъм с интермитентно непровеждане на Р-вълна и без данни за наличие на предсърдни екстрасистоли.

Константен P-R интервал.

R-R интервала на непроведеното предсърдно съкращение е равен на два Р-Р интервала.

В 80% се касае за блок в атриовентрикуларната проводна система под снопа на Хис, което има за последица и появата на камерни комплекси с широчина над 120 милисекунди.