Глава II – кардиология – ЕКГ, AV блок II-ва степен, Мьобиц I

Стандартни ЕКГ критерии

Тук имаме прогресивно пролонгиране на P-R интервала докато една Р-вълна не бъде блокирана и не се проведе.

R-R интервала НА НЕПРОВЕДЕНАТА КОНТРАКЦИЯ трябва да е по-малък 2 пъти от Р-Р интервала, а ако това не верно да се обсъди наличието на по-висок атриовентрикуларен блок.