Глава II – кардиология – ЕКГ, вентрикуларен избягващ ритъм

Стандартни ЕКГ критерии

Касае се за регулярен или слабо ирегулярен вентрикуларен ритъм с честота 20-40 удара/минута.

Морфологията на камерният комплекс се характеризира с наличие на широки камерни комплекси и форма подобна на формата на камерните екстрасистоли.