Глава II – кардиология – ЕКГ, синусов изходен блок

Стандартни ЕКГ критерии

Синусовият изходен блок представлява невъзможност на синусовият импулс да излезе извън синусовият възел и да премине в атриовентрикуларната продона система. Съществуват 4 типа синусов изходен блок:

1-ва и 3-та степен на синусовият изходен блок не могат да се диагностицират по стандартната ЕКГ.

Втора степен Мьобиц I синусов изходен блок се характеризира с групови атриални контракции, и скъсяване на Р-Р интервала при наличие на констентен P-R интервал плюс наличие на Р-Р пауза, чиято продължителност е по-малка от обикновеният Р-Р интервал обикновено двойно.

Втора степен Мьбиц II синусов изходен блок се характеризира с наличие на константен Р-Р интервал плюс наличие на Р-Р пауза, която е по-продължителна от нормалният Р-Р интервал.