Глава II – кардиология – ЕКГ, синусов арест

Стандартни ЕКГ критерии

1.      Наличие на пауза повече от 2 секунди без да има запис на Р-вълна

 Синусовите паузи могат да са поради налична синусова аритмия (вариабилен Р-Р интервал) или синусов екзит блок (недостатъчност на електрическият импулс да илезе извън синусовият възел, което има за последствие генериране на синусови паузи с продължителност 2-3 пъти по-големи от нормалния Р-Р интервал), както и поради наличие на непроведени предсърдни екстрасистоли или поради наличие на синусов арест.