Глава II – кардиология – ЕКГ, синусова аритмия

Стандартни ЕКГ критерии

1.     Нормален аксис на Р-вълната от 0 до 75 градуса във I и II отвеждане

2.     Р-Р интервала варира с повече от 10% или 0.16 секунди

 

Синусовата артимия е нормална находка при млади пациенти!