Въведение в медицината, симптоми и признаци – елементи на клиничното събеседване с болния

Анамнеза на сегашното заболяване

Първоначално се изследват 6 компонента от оплакванията на болния човек:

1.       Локализация на симптоматиката – произход и ирадиация

2.       Особености на оплакванията: начало, продължителност, последователност на появата, периодичност и свободни интервали

3.       Естество на оплакванията на пациента: той трябва да опише в детайли своите оплаквания, като тук употребата на медицински термини е нежелателна, пациентът трябва да опише оплакванията си субектовно, а не като се съобразява с медицинската терминология

4.       Интензитет на оплакванията на пациента: тежест на симптоматиката, различни физикални отклонения като повишение на телесната температура и други

5.       Придружаващи оплаквания

6.       Агравиращи или отслабващи симптоматиката фактори

Допълнителна анамнестична информация

Допълнителните компонентни от анамнезата включват:

·       Анамнезата за миналите заболявания вкл.преживяни операции

·       Фамилната анамнеза

·       Психосоциална анамнеза

·       Неврологична анамнеза:

o   Когнитивна функция: нарушение на паметта и концентрацията, нарушения на говора, ниво на интелектуалната функция на пациента

o   Състояние на краниалните нерви

o   Крайници

o   Други: наличие на главоболие, болков синдром, анатомична дисфункция и промени в съня