Въведение в медицината, симптоми и признаци – лумбалгия

Обща информация за патологията

 Болката ниско долу в гърба е често срещано оплакване и включва различни вариабилни симптоми, които заангажират лумбосакралния отдел, както и пелвисната мускулатура.

Подразделя се на:

·       Остра – с продължителност под 6 седмици

·       Субостра – с продължителност между 6 седмици и 3 месеца

·       Хронична – с продължителност над 3 месеца

Асоциираната с болката в гърба симптоматика може да бъде:

·       Механична/неспецифична болка в гърба

·       Болка в гърба плюс симптоми от страна на долните крайници

·       Болка в гърба плюс системни/висцерални симптоми

В повечето случаи болката в гърба се самотерминира 4-6 седмици след началото на появата й, като специфична причина не може да се установи в повечето случаи.

Честотата на патологията е 6-15% от населението годишно, лайф тайм риска за развитието на болка в гърба е около 84%. Няма секс предоминиране при тази патология. Пациентите са на възраст най-често 20-29 години, както и над 65 години.

Етиология и патофизиология на болката в гърба

Рискови фактори за поява на болка в гърба

·       Възраст на пациента

·       Вид на физическата активност на пациента

·       Наднормено тегло на пациента

·       Психосоциални фактори като: повишено общо безпокойство, стрес и депресия

·       Тютюнопушене

Анамнеза и физикално изследване на пациент с лумбалгия

Анамнеза при лумбалгия

·       Кога е било началото на болката и как се е появила: изведнъж или постепенно

·       Да се прецени дали не става въпрос за т.нар.“отразена“ лумбалгия т.е.причината да е висцерален орган, както и регион под коляното, както и евент.региона на сакроилиачната става

·       Болката при засягане на L1-L3 е обикновено до коляното, докато болката при засягане на L4-S1 е локализирана под коляното

·       Червени флагове при лумбалгия т.е.ако ги има това е индикатор за сериозно подлежащо заболяване:

o   Скорошна травма на лумбалната област

o   Наличие на неврологичен дефицит

§  Наличие на каквато и да е инконтиненция

§  Наличие на анестезия

§  Обща мускулна слабост по долните крайници, падания

o   Нощна болка и нощни изпотявания

o   Възраст на пациента над 70 години

o   Положителна анамнеза за наличие на неоплазия

o   Остеопороза

o   Имуносупресия, пролонгирана употреба на ортикостероиди

·       Жълти флагове, които са предиктор на лоша продължителна прогноза

o   Депресия или повишено общо безпокойство

o   Злоупотреба с лекарствени продукти, алкохол, опиати

o   Положителна анамнеза за сексуално насилие

o   Болка провокирана от движение и успокояваща се в покой

o   Радикулитна по характер болка, която ирадиира към хълбоците или долните крайници

Физикален преглед при лумбалгия

·       Неврологичният преглед при пациент с лумбалгия е задължителен

·       Тества се гръбначният стълб за подвижност

·       Установява се евентуалното наличие на мускулни спазми

Диференциална диагноза на лумбалгията

·       Маханична, неспецифична лумбалгия в 78%

o   Лумбални наранявания в 70%

o   Дискова дегенерация в 10%

o   Остеопоротична компресионна фрактура в 4%

o   Спондилолистеза в 2%

o   Тежка сколиоза, кифоза

o   Травматична фрактура под 1%

·       Лумбалгия плюс симптоматика от страна на долните крайници в 7%

o   Дискова харния в 4%

o   Спинална стеноза в 3%

·       Лумбалгия плюс наличие на системни или висцерални симптоми:

o   Неоплазия в 0.7%

§  Мултиплен миелом

§  Лимфом/левкемия

§  Метастазирал карцином

§  Тумори на гръбначния мозък

§  Ретроперитонеални тумори

o   Инфекции в 0.01%

§  Остеомиелит

§  Септичен дисцит

§  Параспинозен абсцес

§  Епидурален абсцес

o   Инфламаторни заболявания в 0.03%

§  Анкилозиращ спондилит

§  Псириатичен спондилит

§  Реактивен артрит

§  Инфламаторно чрено заболяване

o   Висцерални заболявания в 0.05%

§  Простатит

§  Ендометриоза

§  Хронично пелвисно инфламаторно заболяване

§  Нефролитиаза

§  Пиелонефрит

§  Перинефритен абсцес

§  Аортна аневризма

§  Панкреатит

§  Холецистит

§  Пенетрираща язва

§  Болест на Паджет

Диагностични тестове и интерпретацията им

·       Образни изследвания не са необходими през първите 6 седмици от началото на симптоматиката или няма червени флагове на патологията

o   Обзорна графия на гръбначния стълб

o   ЯМР на гръбначния мозък – ако пациента се представя с неврологичен дефицит или има съмнение за наличие на кауда еквина синдром

o   КТ на гръбначният стълб – подходяща алтернатива на ЯМР при пациентите с пейсмейкър или други противопоказания за извършване на ЯМР

·       Същото се отнася и за лабораторните изследвания – ако се подозира наличие на инфекция/неоплазия:

o   ПКК с диференциално броене на левкоцитите

o   СУЕ

o   С-реактивен протеин

o   Протеинограма за доказване на мултипленият миелом