Въведение в медицината, симптоми и признаци – анхидроза

Обща информация за патологията

Анхидрозата представлява абнормална липса на потна секреция и може да бъде генерализирана или локализирана.

Генерализираната анхидроза може да застраши живота на пациента, защото повлиява негативно терморегулацията.

Локализираната анхидроза почти не повлиява терморегулацията, защото е локализирана на малка част от кожата.

Анхидрозата може да е последствие на неврологични или кожни заболявания; конгенитални, атрофични или травматични изменения в потните жлези, както и следствие от употребата на някои лекарствени продукти. Неврологичните заболявания нарушават централните и периферните невронални пътища, които нормално активират отделянето на потна секреция, което предизвиква екцесивна задръжка на вода и топлина в тялото на пациента. Кожните изменения сами по себе си могат да доведат до развитие са анхидроза също така независимо от наличието на нормални неврологични пътища.

Анамнеза и физикално изследване

Най-често пациентите с генерализирана анхидроза се оплакват от необяснимо на пръв поглед повишение на телесната температура. Трябва да се снеме също така щателна лекарствена анамнеза, фокуса обаче трябва да бъде концентриран върху евентуалното наличие на неврологични и кожни заболявания като псориазис, автоимунни заболявания /склеродерма, захарен диабет тип 1/.

Кожата трябва да се огледа за вида на цвета й, текстурата й и тургора й.

Етиология

Анхидрозна астения или топлинен удар

Това е животозастрашаващо състояние, което води до генерализирана анхидроза. В ранните стадии на палотогията може да има известно профузно изпотяване на кратко време, но то е транзиторно след което се повишава рязко телесната температура на пациента. Асоциираната симптоматика включва: главоболие, негативна промяна на менталния статус на пациента, мускулни крампи, гадене/повръщане, световъртеж, палпитации и хипертонична реакция вследствие задръжката на вода в организма, която обаче скоро се последва от развитие на профузна хипотония. За минути пациентът може да почервенее, да се наблюдава развитие на тахикардия, тахипнея и евентуално гърчове и загуба на съзнание.

Изгаряне

В зависимост от степента си кожните изгаряния могат да доведат до развитие на перманетна локализирана анхидроза придружена от загуба на кожна чувствителност.

Милиария профунда

Ако е тежко изразена милиария профунда може да доведе до животозастрашаващо развитие на генерализирана анхидроза. Типично тук има компенсаторна фациална хиперхидроза. Характерни са белезникавите папули по тялото на пациента, но понякога те са локализирани предоминантно и по ръцете му. Асоциираната симпотматика включва: ингвинална/аксиална лимфаденопатия, палпитации и треска.

Милиария рубра

Милиария рубра, най-често предизвиква локализирана анхидроза, но тя може да прогресира до генерализирана животозастрашаваща анхидроза при тежко протичане на болестта. Характерно за патологията е наличието на малки червени папули с централно разположен блистер по гърба и врата на пациента, по рядкопо лицето и ръцете му. Пустулите могат да интензифицират. Често има налична и парестезия, както и кожно парене и чувство за кожна сухота.

Периферна невропатия

Тук анхидрозата обекновено е локализирана по долните крайници, докато в останалата част на тялото има компенсаторна хиперхидроза. Асоциираната исмптоматика включва наличието на кожни червенени, парестезия, хиперестезия или анестезия по ръцете/краката; намаляне или липса на дълбоките сухожилни рефлекси, чувство за кожно парене.

Синдром на Ши-Драгер

Синдрома на Ши-Драгер представлява дегенеративно неврологично заболяване, което се характеризира с десцендираща анхидроза по долните крайници. Другите симптоми са: силно изразена ортостатична хипотония, загуба на окосмяване на долните крайници, импотентност, иренна/фекална инконтиненция, мидриза и нарушена акомодация.

Лезии на гръбначният мозък

Анхидрозата тук е симетрично локализирана под нивото на лезията, придружена е от компенсаторна хиперхидроза в кожните участъци над лезията. Другите асоциирани находки зависят от типа на лезията и могат да включват: моторни и сензорни нарушения/дисфункции, както и нарушение на респираторната и кардиоваскуларната функция.

Лекарствени продукти

 

Антихолинергиците като атропин/скополамин могат да водедат до развитие на генерализирана анхидроза.