Глава II – кардиология – кардиоваскуларен отговор на физическият стрес

Физическите усилия изискват драматична промяна в сърдечната функция едновременно с ремоделиране на периферното кръвообръщение, за да е възможно да се посрещтната адекватно новите метаболтини нужди на жизнено важните органи. Така например кислородната консумация на мускулатурата се увеличава до 18 пъти над тази в покой.

Около 1/3 от тази кислородна сатурация отива за екстрахиране на кислорода от кръвта към мукулатурата, което редуцира венозната сатурация около 3 пъти, а останалата част за увеличаване на обема на сърдечното изтласкване до 6 пъти над нормата.

Потенциирането на сърдечната функция се дължи най-вече на увеличена симпатикусова стимулация е редукция на тонуса на вагуса, което освен увеличение на сърдечната честота и ударния обем на сърцето води и до редуциране на съпротивлението на кръвта в аортата.

Тахикардията при физическо усилие обаче редуцира обама на камернтоо пълнене, което се компенсира с увеличение на контрактилността и е известно като феномен на Бодуич.

Увеличената контрактилност на сърцето и периферната аортериална вазодилатация се дължат еднакво на действието на симпатикусовата нервна система.

С увеличаването на сърдечният контрактилитет венозното пълнене на сърцето също трябва да нарастне така, че да се поддържа постояннен размер на преднатоварването на сърцето.