Глава VII – спешна медицина – ширококомплексни тахиаритмии

Всяка ширококомплексна тахикардия трябва да се третира като камерна до доказване на противното!

И в този смисъл от статистическите данни можем да посочим, че повишето ширококомплексни тахикардии са камерни и по-рядко суправентрикуларни с аберантно провеждане.

В условията на спешност често няма място за дълги умувания и затова трябва да се знаят наизуст няколко аксиоми. Така например шикорокомплексната тахикардия, която е причинена от употребата на трициклични антдепресанти се овладява чрез оксигенация на пациента, венозно приложение на натриев бикарбонат и корекция на подлежащите метаболтни нарушения, като употребата на антиаритмици ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВА...

Разграничаване между камерна и суправентрикуларна с аберантно провеждане ширококомплексна тахикардия

Вентрикуларната тахикардия е по – вероятна ако:

·       Пациентът е на възраст над 60 години

·       Пациентът има известно исхемично сърдечно заболяване/кардиомиопатия

·       Има данни за атриовентрикуларна дисоциация: вариабилен първи сърдечен тон плюс интермитентни “оръдейни“ “а“ вълни на югуларния венозен пулс

·       Ако камерният камплекс е по широк от 0.13 секунди

·       Има наличие на ЕКГ-то на сърдечни “ядрени удари“

·       Има дълбоки S вълни във V4

Камерна тахикардия тип “тирбушон“

Това е форма на полиморфна камерна тахикардия, която може да е с разнородна етиология: хипомагнезия, страничен ефект на различни лекарствени продукти вкл.антиаритмици напр.Соталол /особено при възрастни пациентки/, пролонгиран QT-интервал и други различни.

Този вид камерна тахикардия може да деградира до камерно мъждене.

Първата терапевтична мярка е венозното приложение на 2-4 грама магнезий в продължение на 10-15 минути, последвано от приложението на лидокаинова инфузия в стандартна доза.

 

При рефрактерни на лечение случаи се прилага пейсмейкър.