Дентален кариес

Денталният кариес е често срещана патология, който се наблюдава най-често при децата и подрастващите. Кари еса в основата на зъба се наблюдава при по възрастни пациенти.

Денталният кариес е инфекция, която се развива поради агрегация на бактериите по повърхността на зъбите.

Развитието на данталният кариес изисква наличие на кариес образуващи бактерии, които образуват киселини, които намалят физиологичното рН 5.5 на устната кухина. Стрептококус мутанс, Стрептококус сангиус, Лактобацилус казиеи и Актиномицес вискозус са кариогенни. В последно време се изтъква и ролята на Стр.мутанс като особено кариесогенна нокса, която може да доведе до образуване на кариес дори при липса на други нокси в устната кухина – това е факултативен анаероб, ацидогенен микроорганизъм, който образува екстра- и интрацелуларни полизахариди. Приема на повишено количество захари в диетата води до стимулиране на кариесното образуване. Стрептококите произвеждат гликолитични ензими, които конвертират глюкозата до органични киселини.

Клинични особености

Класическата симптоматика е зъбната болка, която се агравира от топло и/или студено. Тази болка е прогресивна по характер и е максимална през нощта; може да ирадиира към ухото или челюстта. При засягане на денталната пулпа тя бързо се възпалява/умира – разивва се пулпит, който клинично се проявява с подуване поради абцедиране. При нелекуване възпалителният процес преминава през костта до меките тъкани и се полява подуване и на съответната половина на лицето. Инфекцията може да обхване и синусите, ако инфекциозният процес се прехвърли към фаринкса може да обване и глотиса, като отока може да доведе до обструкция респ.дихателна недостатъчност.

Подуването на врата и обхващането от възпалителният процес на пода на устната кухина води до поява на тризмус и треска – състоянието е известно като ангина на Людовик.

Алтернативният сценари е развитито на хроничен пулпит, гранулом и абсцедиране с минорна клинична проява и сравнително леко изразен дискомфорт.

Рентгенологичното изследване добре локализира местото на кариеса.