Въведение в гастроентерологията

През 19-ти век в Европа клиничната медицинска наука се е преподавала във Френски и Германски университети. Концепциите генерирани тогава плюс тази генерирана в Северна Америка са запазили част от своите черти и до днес. През 1897 година е учередена Америконската Гастроентерологична Асоциация. През 20-ти век пък с развитието на фармакологията се появяват много тоници известни като „гастрални неутрализинти“ и/или билиарни стимуланти, а също така клизмата е ползвана като популярно средство за очистване на организма при „автоинтоксикации“. С напредване в познанията за гастроинтестиналната палотология се развиват и фармакологичните подходи за овладяване оплакванията на пациентът. След Втората Световна Война в клиничната практика навлиза чернодробната и интестиналната биопсия, а през 60-те и 70-те години на 20-ти век се установяват фундаментално нови факти, които позволяват разбирането патофизиологията на гастроинтестиналните заболявания, и които стават основата на съвременната клинична гастроентерологична практика.

Кратък исторически преглед на клиничната гастроентерология е посочен в долната таблица:

Година

Откритие

1895

Откриването на рентгена води до бързо навлизане на гастроентерологичната визуализация

1902

Открит е първият хормон „секретин“

1924

Навлиза в практиката холецистографията

1932

Разработен е полуфлексибилният гастроскоп

1953

Разпозната е глутен индуцираната ентеропатия

1954

Разработена е оптичната технология, която намира приложение при създаването на гастроскопи

1963

Първата трансплантация на човешки черен дроб

1964

Разпознаване на натрий/глукозният чревен транспорт, което поставя нова ера в терапията на диарийният синдром

Установена е структурата на гастрина

1965

Установено е наличието на австралийски антиген

1969

Създадени са множество диети за лечение на гастроинтестинални заболявания

1972

Разработват се Н2 рецепторните антагонисти

Разработва се компютърната томография

1975

Извършена е първата компютърна томография на абдомена

1981

Открита е протанната помпа в абдомена

Разработени са субституирани имидазоли, която да я подтискат

1983

Разкрита е структурата на Хеликобактер пилори

1988

Разкрита е генетичната последователност при развитието на колоректалните тумори

 Развитието на гастроентерологията продължава и в наши дни чрез навлизане в практиката на роботното изследване на гастроинтестиналният тракт и новите фармакологични препарати за овладяване на гастроинтестиналната патология.