Лекарствен анализ

д-р Димитър Кехайов©, 26 Декември 2006 година

Сулфасалазини – този клас препарати се ползват за лечение на леки до средни форми на улцерозен колит и болест на Крон

 

Препарат

Място на действие

Време за достигане на мястото за действие

Локално метаболизиране

% системна резорбция

Показания/Дозировка

Продължителност на приема

Терапевтичен успех

% рецидив

 

 

 

 

 

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

 

 

 

 

 

Активен ст.

Поддърж.лечение

Активен стадий

Поддържащо лечение

Активен ст.

Поддърж.лечение

Активен ст.

Поддърж.лечение

 

 

 

 

Sulfasalazine

Колон

6-18 часа

Това е пролекарство, което се метаболизира от бактериите в колона до sulfapyridine и mesalamine (mesalazine)

20-30%

Терапията започва с доза 4 х 500 мг дневно и след 24 часа се увеличава постепенно до 4-8 грама дневно, като титрирането на дозата е през седмица (доза над 4 грама дневно обикновено е свързана с повишена токсичност и не се понася добре)

2-6 грама

Терапията започва с доза 2 х 500 мг дневно и след 24 часа се увеличава постепенно до 4-8 грама дневно, като титрирането на дозата е през седмица до обща дневна доза от 4-8 грама

2-6 грама

1-2-3-4 месеца

От 3-6 до 48 месеца – някои клиницисти считат, че този клас препарати не са подходящи за поддържане на ремисия

1-2-3-4 месеца

До 48 месеца, ако дотогава не се появи ремисия препаратът се спира

40-50%

40-50%

 

 

Mesalamine/Mesalazine

Стомах-Колон-ректум (последното е валидно за супозиторните лекарствените форми)

След орално приложение достигането до колона е до 5-12 часа след приема. Активната съставка на ректалните суппозитории се задържа обикновено 0.5-8 часа.

НЕ

Ректалното приложение води до 15% системна абсорбция. При орално приложение се абсорбира 60% от приетата доза: 35% в тънките черва и 25% в колона

Орално: 2-4 грама

Орално: 1.5 – 4.8 грама дневно

Ректално: по 1 клизма (4 грама) вечерно време

Орално: 2-4 грама

Орално: 1.5 – 4 грама

Ректално: 3 до 6 седмици

Орално: 1-4 месеца

 

 

 

4.8 грама дават терапевтичен успех от 75%, доза от 2.4 грама дава терапевтичен успех от 60%

4.8 грама дават терапевтичен успех от 75%, доза от 2.4 грама дава терапевтичен успех от 60%

 

 

Balsalazide (Всяка капсула от 750 мг е еквивалентна на 267 мг месалазин)

Колон

До 6-8 часа

Този препарат е пролекарство на месалазина. Балсалазин за разлика от Сулфасалазин е инетрен носител, което дава по малко странични реакции и по бърз начален ефект. Около 99% от приетата доза достига колона и се разгражда от бактериите.

Няма данни

Не се ползва

Не се ползва

2.25 – 6.75 грама в продължение на 8-12 седмици. Ефективността на препарата при ползване над 12 седмици не е установена

 

Не се ползва

Не се ползва

До 12 седмици

 

Не се ползва

46% (Am J Gastroenterol. 2002 Dec;97(12):3078-86)

 

 

Olsalazin

Колон

4-8 часа

Пролекарство, което се метаболизира до Месалазин от бактериите на колона.

2.4%

Не се ползва

Не се ползва

Орално: 1 грам в 4 равнодозови приема (лекарствената форма е от 250 мг капсули), дозата може да се увеличи поспепенно, но единичната доза не трябва да надвишава 1 грам  

Орално 1-3 грама дневно (основното показание на препаратът е поддържане на ремисия при пациенти с ХУХК, които се понасят сулфасалазин)

Не се ползва

Не се ползва

От 6 седмици до 6 месеца

До 12 месеца

Не се ползва

Доза от 0.5 грама дава терапевтичен успех 60%, доза от 1 грам дава терапевтичен успех 70%, а доза от 2 грама дава терапевтичен успех от 78%

 

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочети още: Сулфасалазини

Хормонални препарати

Препарат

Синтетичен аналог на

Таргетен орган

Основно д-ие

Други фарм.значими действия

Показания

Вр.за дост на макс.плазмени нива

Полу живот

Трансформация

Екскреция

Уптор по време на бр и лактация

Стр реакции

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препарати повлияващи имунитета

Заболяване

Ползван препарат

Вид на препарата

Действие

Дозировка

Реакция на организма

 

Имуносупресор

Имуномодулатор

Толероген

Друг клас

 

Клетъчен имунитет

Хуморален имунитет

 

 

 

Неселективна имуносупресия

Селективна имуносупресия

Микробни структури

Синт с-я

Биол субстанции

Цитокини

Имуноглобулини

Други

Контимулаторна блокада

Донорски кл

Разтворими HLA

Антигени

Други

 

 

Увел блой Т лимф

 

Увел съотнош CD4/CD8

 

Друго

NK активност

Увел прод на iFNy

Увел нива на интерлевкини

Друго

 

 

 

 

Анти TNF

LFA – 1 инхибитор

Антитела

Моно/Поли клонални

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотици

 Патоген

Антибиотик

Антибиотик

Антибиотик

Антибиотик

Gram (-)

%

%

%

%

Gram (+)

%

%

%

%

Назални деконгестанти

Препарат

Състав

Полу живот

Дозировка

Начало на д-ието

Продължи на д-ието

Прод.на приложение

Стр реакции

Коментар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антихипертензива макоанализ

Препарат

Дневна доза

Промяна на диаст налягане

Промяна на сист налягане

Промяна на пулс

Потенция на препарата + Диуретик

 

 

 

 

 

 

Препарати за лечение на бронхиална астма и ХОББ

Препарат

Дозировка

Прод на приложение

Динамика на ФЕО1

Общо увел на ФЕО 1

Динамика на сутришната ВЕД

Динамика на вечерната ВЕД

Ребаунд/Тахифилаксия

 

 

 

 

 

 

 

 

Антихипертензивни препарати
Клас на препаратаДействиеЕсенц хипертонияСимпт.хипертонияПовлияване на коморбидносттаПромяна на trouph:peak съотношениетоДозировкаПротивопоказанияВнимание приПолза/риск
ПредставителПедиатрияПодрастащиСр.възрастГериатрияАтеросклерозаРетинопатияЛипиден профилСННефропатияМетабол.синдром.ЦНС вазодилатацияПроф ОМИПроф церебр.инц.ДругоПо спешностПървоначалнаПоддържащаБременностДецаХБН

Левкотриенови модификатори

Препарат

Механизъм

% подтискане на АСС

Рецепторен профил

Повлияване на симптоматиката като монотерапия

% намал.на ФЕО1 след усилие

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

Препарати за лечение на епилепсия

Вид на гърча

Препарат

Фармакокинетика

Начална доза/Скорост на инфузията

Поддържаща доза

Макс доза

Лекарствени взаимодействия

 

 

Бионаличност

Т1/2

Метаболит

Протеинно свързване

Елиминация

Деца

Възрастни

Деца

Възрастни

Деца

Възрастни

 

Препарати за лечение на главоболие

Вид главоболие

Препарат

Действие

Фармакокинетика

Показания

Дозировка

Прод на приема

 

 

 

Бионаличност

Т1/2

Метаболит

Протеинно свързване

Елиминация

За лечение на остър пристъп

За профилактика

За лечение на остър пристъп

За профилактика

 

Препарати за лечение на болка

Препарат

Вид действие

Фармакокинетика

Начало на д-ието

Прод на д-ието

Стандартна доза

Максимална доза

ХБН

Стр реакции

 

 

Бионаличност

Т1/2

Метаболит

Протеинно свързване

Елиминация

 

 

Деца

Възрастни

Деца

Възрастни

Деца

Възрастни

 

Препарати за лечение на глаукома

Препарат

Показания/Вид глаукома

Мех на действие

Начало на д-ието

Макс на д-ието

Под на д-ието

Сила на препарата %

 

 

 

 

 

 

 

Препарати за лечение на еректилна дисфункция

Препарат

Начин на приложение

Мех на д-ие/Повлияване на межд.индекс на еректилната функция (IIEF)

Лек ф-а

Дозировка

 

 

 

 

Без ХБН

С ХБН

 

Антитусивни сиропи

Препарат

Състав

Дозировка

Опаковка (мл)

1оп стига за … брой дни

 

 

 

 

 

 Офталмологични препарати

Клас препарат

Представител

Показание

Фармакокинетика

Дозировка

 

 

 

 

 

Фибринолитици

Препарат

Произход

Полу-живот

Дозировка

Тромб.селективност

Фибринолиза

Кървене

Хипотония

Алергии

Реоклузии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антитусивни сиропи

Препарат

Състав

Дозировка

Опаковка (мл)

1оп стига за … брой дни

 

 

 

 

 

Генерализиране на наличната лекарствена информация с цел минимизиране на прескрибционните грешки (таблицата е съставен въз основа на препоръките на СЗО към фирмите предоставящи лекарствена информация)

Клас на препарата

Препарат

Група л-во по НЗОК

Код АТЦ

Код НЗОК

Трябва ли да се изписва самостоятелно на рецепта

Кол л-во

Брой в оп

Показания

Ред за изписване на л-вото по МКБ/Условия за предписване и получаване

Дневна доза

Дневна стойност на терапията

Месечна стойност на терапията

Ефикасност

Доказателства за ефикасност

Терапевтичен риск

Терапевтични ползи

Лекарствени взаимодействия

Употреба по време на бременност/педиатрия

Употреба по време на лактация

Употреба по време на ХБН

Указания от лекаря към пациента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По НЗОК

На свободна продажба

По НЗОК

На свободна продажба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класификацията на лекарствените средства по време на лактация се извършва въз основа на наши категории публикувани през 1999/2001 год, предоставени на ФДА за обсъждане през 1998.

От Агенцията отговориха, че са в процес на разработка на собствени критерии.

 

Авторски права: д-р Димитър Кехайов©, Декември 2006 год.

Ползването на тези таблици без писменото съгласие на съставителя им е незаконно.

 

 

 

Авторски права: д-р Димитър Кехайов©, Декември 2006 год.

Ползването на тези таблици без писменото съгласие на съставителя им е незаконно.

Кортикостероиди

Препарат

Мг кортикостероид в 1 табл,1 мл/амп,1 гр.унгв,1 инхалация

% супресия на инфламаторните маркери

Начин на приложение

Системна бионаличност

Продължителност на действието

Полу-живот

Противовъзпалителна сила

Минимална противовъзпалителна доза, която не предизвиква имуносупресия

Имуносупресивна доза

Минерал кортикостероидна активност

% супресия на надбъбречните жлези

Кат повлияват FEO за инхалаторните форми

 

 

 

 

 

 

Плазмен

Биологичен

Рецепторен

Системна

Топикална

Деца

Възрастни

Деца

Възрастни

 

 

 

Антидиабетици

Препарат

 

Начин на приложение

Място на действие/Намаление на окислителния индекс/Модификация на инс.рецептор/стим.на инс.секреция/антикоагулантна акт.

Бионаличност

Полу живот

Хипогликемична сила на 1 доза

Продължителност на хипогликемията след прием на 1 доза

Редукция на НвА1 като монотерапия

 

 

 

 

 

На гладно

След нахранване

 

 

Инсулини

Препарат

Вид на инсулина (човешки,животински)

Инсулинов състав

Съдържание на ZN

Съдържание на протеин

Действие

 

 

 

 

 

Начало

Пик

Продължителност

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрацептиви

Препарат

Цикъл

Естроген

Прогестин

Потенция

Ефикасност на контрацепцията

 

 

 

 

Естрогенна

Прогестинна

Андрогенна

 

Естрогени

Препарат

Дозова форма

Еквивалентна физиологична доза

Коментар

 

 

 

 

Диуретици

Препарат

Начин на приложение

Място на действието

Дневна доза

Честота на приложение

Начало на ефекта

Максимум на ефекта

Продължителност на ефекта

Относ.диуретична потенция

Колко електролити се отделят от приложението на дневната доза

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na

NaHCO3

K

Възрастни

Деца

ХБН

Антихистамини

Препарат

Афинитет към Н1 рецептора

Устойчивост на свързване с Н1 рецептора

Пострецепторен механизъм

Промяна на TSS са периода на прием на препарата

Бионаличност

Полу живот

Единична доза

Начало на действието

Максимум на действието

Продължителност на действието

Стр.реакции

 

 

 

 

 

 

 

Деца

Възрастни

 

 

 

Седатация

Антихолинергичен ефект

Препарати за ентерална терапия

Препарат

Протеини/Л

Въглехидрати/Л

Мазнини/Л

Na

K

mOsm/L

Kal/mL

Друго съдържание

Опаковка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мултивитамини

Препарат

Vit A

Vit B1

Vit B2

Vit B3

Vit B6

Vit B12

Фолат

Vit D

Vit E

Vit C

Флуор

Са

Fe

Аминокиселини

Антидиабетен ефект

Нутрафармация (съдържание на водорасли и други подобни съставки)

Други съставки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинк

Ванадий

Молибден

Кобалт

Манган

РР

 

 

Цитокини

Препарат

Източник

Механизъм на действие

Бионаличност

Полу живот

Показания/Доза

Продължителност на приложение

Терапевтичен успех

 

 

 

 

 

Показания

Доза

 

 

Противотуморни препарати

Категория/Препарат

Токсичност

Цикъл специфичен

Цикъл неспецифичен

Доза при монотерапия

 

Остра токсичност

Забавена токсичност

S

G1

G2

Go

M

 

Деца

Възрастни

Моноклонални антитела

Препарат

Вид антитяло

Антиген/Таргета

Механизъм на действие

Показания

Дозировка

Продължителност на приложение

Терапевтичен успех

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърдечни гликозиди

Препарат

Лекарствена форма

Орална бионаличност

Плазмен полу живот

% метаболизиране

Кардиоефекти

Дозировка

 

 

 

 

 

Предс.мускулатура

 

AV възел

Пуркине, вентр.мускулатура

Нач.доза

Бързо дигитализиране

Бавно дигитализиране

Подд.доза

 

 

 

 

 

Ефект.рефр.период

Проводимост

Автоматичност

Ефект.рефр.период

Проводимост

Автоматичност

Ефект.рефр.период

Проводимост

Автоматичност

 

 

 

 

Серотонинови агонисти/антагонисти

Препарат

Лек.форма

Дозировка

Рецепторен профил

Рецепторна дистрибуция

Пострецепторен механизъм

Селективен агонист

Селективен антагонист

Показания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хематопоетични растежни фактори

Препарат

Стимулация на вид прогенитор

Дозировка

 

Еритроцити

Гранулоцити

Моноцити/макрофаги

Мегакариоцити

Други

 

Карбапенеми

Представител

Механизъм на действие

Антибактериален спектър

Полу живот

Метаболизъм

Екскреция

Странични реакции

Лаб.аномалии

Индикации

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторски права: д-р Димитър Кехайов©, Декември 2006 год.

Ползването на тези таблици без писменото съгласие на съставителя им е незаконно.

Вазодилататори ползвани при сърдечна недостатъчност

Препарат

Механизъм на действие

Редукция на преднатоварването

Редукция на следнатоварването

Прод.на д-ието

Място на д-ието

Сърдечна честота

Артериално налягане

Пулмонарно налягане

Сърдечен индекс

Системна васкуларна резистентност

Дозировка

 

 

 

 

 

A

V

Cor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атриална муск

AV възел

Пуркине,вентрикули

 

 

 

 

 

 

Антиконвулсанти

Препарат

Механизъм

Генерализирани гърчове

Парциални гърчове

Начин на приложение

Начало на действието

Макс на действието

Дозировка

Терапевтични серумни нива

Токсични серумни нива

 

 

Тонично/клонични

Абсенс

Миоклонични

Атонични

 

 

 

 

Деца

Възрастни

 

 

Барбитурати 

 

 

Полуживот (h)

Орална дневна доза (mg)

Начало (min)

Продължителност (h)

Барбитурат

 

Седативна

Хипнотична

 

 

Дълго -

 

 

 

 

 

 

действащи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно

 

 

 

 

 

 

дълго

 

 

 

 

 

 

действащи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратко

 

 

 

 

 

 

действащи

 

 

 

 

 

 

Антидепресанти

Препарат

Показан при

Бионаличност

Седативно д-ие

Антимускаринов ефект

Вид блок на аминната помпа

Начало на д-ието

Макс на действието

Начин на приложение

Стандартна доза

Екстремна доза

Стр.ефекти

 

 

Реактивна депресия

Голяма депресия

Биполярна депресия

 

 

 

Серотонинов

Норепинефринов

Допаминов

 

 

 

 

 

Седатация

Антихолинерг

Хипотония

Гърчове

Напълняване

Секс функция

Кардиоефект

 

 

Антипсихотици

Препарат

Полу живот

Начин на приложение

Клинична сила

Рецепторен профил

Мин антипсихотична доза

Стандартна антипсихотична доза

Екстремна антипсихотична доза

Станд.продължителност на приема

Макс.прод.на приема

% рецидиви

Стр.реакции

 

 

 

 

 

IM

орално

орална

IM

орална

IM

 

 

 

Седатация

Антихолинергичен ефект

Екстарпирамидален ефект

Ортостатична хипотония

Бензодиазепини

Препарат

Начин на приложение

Бионаличност

Пикови плазмени нива

Полу живот

Начало на действието

Макс на действието

Продължителност на действието

Дозировка

Коментар

 

 

 

 

Орални

Парентерални

 

 

 

 

Седативна

Хипнотична

Антиконвулсантна

 

 

 

Допаминови агонисти

Препарат

Начин на приложение

Полу живот

Селективност на допаминовите рецептори

Ефект върху цитохром Р450

Дозировка

 

 

 

 

 

 

Антиациди

Препарат

Киселинно неутрализиращ капацитет

Съдържание

Дневна доза

Коментар

 

 

Na

Mg

Ca

Al

Симетикон

Друго

 

 

Инхибитори на протонната помпа

Препарат

Начин на приложение

Бионаличност

Полу живот

% ефикасност на блока на протонната помпа

Време до наст.на макс.ефект

Връзка доза/редукция на рН (необходима доза за 50%-нтна редукция на киселинността)

Стандартна начална доза

Поддържаща доза (за поддържане на хелацията и оптимизация на ремисиите)

Максимална доза

Доза при чернодробна/ХББ

Ефекасна ерадикация на Н.пилори при монотерапия

Продължителност на приложението като монотрапия

Честота на рецидивите след монотерапия

Употреба в периатрията

Хипергастринемия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н2 блокери

Препарат

Начало на действието

Начин на приложение

Относителна потенция спрямо симетидин

% елиминация в непроменен вид чрез урината

Доза необходима за постигане на 50%-нтна редукция на рН

Стандартна начална доза

Поддържаща доза

Профилактична доза

Доза при ХБН

Прод.на приема

Честота на рецидива

 

 

 

 

 

 

Неонатална

Деца

Възрастни

 

 

 

 

 

Антиеметици

Клас на препаратите

Представител

Плазмен полу/живот

Рецепторна специфичност

Показания

Дозировка

 

 

 

Допамин

Ацетилхолин

Хистамин

Серотонин

Централно повръщане

Вестибуларно повръщане

Лекарствена емеза

Световъртеж

Прокинетичен ефект

 

Деца

Възрастни

Ензим съдържащи препарати за орална употреба

Препарат

Състав

Дневна доза

 

Липаза

Протеаза

Амилаза

 

Лаксативи

Клас/препарат

Механизъм на действие

Начало на действието

Прод.на ефекта

Фарм.д-ие върху т.черво

Фарм.д-ие върху д.черво

 

 

 

 

Транзиторно време

Контракции

Контракции

Анионно д-ие

Влияние в/у водната обмяна

Сулфасалазини

Препарат

Място на действие

Време за достигане на мястото за действие

Локално метаболизиране

% системна резорбция

Показания/Дозировка

Продължителност на приема

Терапевтичен успех

% рецидив

 

 

 

 

 

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

 

 

 

 

 

Активен ст.

Поддърж.лечение

Активен стадий

Поддържащо лечение

Активен ст.

Поддърж.лечение

Активен ст.

Поддърж.лечение

 

 

Нискомолекулярни хепарини

Препарат

AF-Xa

AF-Xa/AF-II a

Полу живот

Лекарствена форма

Дозировка

 

 

 

 

 

 

Железни препарати

Препарат

Мг.елементарно желязо в 1 табл/ампула

Мг.желязо което се отделя при разграждането на 1 таблетка/ампула

Дневна доза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторски права: д-р Димитър Кехайов©, Декември 2006 год.

Ползването на тези таблици без писменото съгласие на съставителя им е незаконно.

НСПС

Клас и лекарство

Действие

Фармакокинетика

Дозировка

СОХ1 селективност

СОХ 2 селективност

Ефект сравним с аспирин

Намаляне на болката по болковата скала/Кардиоваскуларен риск

Генерично име

(търговско наименование)

Централна аналгетично

Периферно аналгетично

Инхибиращо тумор некротичния фактор

Инх осв.на свободни радикали

Инх.отд.на хистамин

Увел.активността на глюкокортикоидния рецептор

Левкотриеново подтискане

Друго действие

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиково Ср

Обем на разпределение

 

Като антитромботик

 

ДА/НЕ

ДА/НЕ

Изразено в пъти

 

 

Протеинно свързване

 

Болка/треска

 

 

Метаболити

 

Ревматична треска

 

 

Път на метаболизиране

 

Ревматоиден артрит – възрастни

 

 

Терапевтичен полу живот

 

Ревматоиден артрит-деца

 

 

Токсичен полу живот

 

Възпаление на сухожилията

 

 

Начало на аналгетично действие (часове)

 

Мигрена остра атака

 

 

Продължителност на аналгетично действие (часове)

Мигрена профилактика

 

 

Начало на антиревматично действие (дни)

 

 

Остеоартрит

 

 

 

 

 

 

Пиково антиревматично действие (дни)

Подагра

 

 

Билиарна/фекална елиминация

 

Пре менструален синдром

 

 

 

 

 

 

 

Уринна екскреция на непроменено лекарство

 

Анкилозиращ спондилит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирани лекарствени форми съдържащи ненаркотични аналгетици

Име на продукта

Парацетамол(мг)

Аспирин (мг)

Друг аналгетик

Друго съдържание

Лекарствена форма

 

 

 

 

 

 

Опиоидни аналгетици

Лекарство

Вид действие

ДА/НЕ

Ефикасност парентерална/орална

Продължителност на аналгезията

Еквианалгетична доза

Начална доза деца

Начална доза възрастни

Частична антагонистична активност

Развитие на пристрастяване

Име на лекарстото

Аналгезия

 

 

 

Еквианалгетична орална доза

Еквианалгетична парентерална доза

Орална

Парентерална

Орална

Парентерална

 

 

Антитусивен ефект

 

Констипация

 

Респираторна депресия

 

Седатация

 

Емеза

 

Развитие на зависимост

 

Аминоглюкозидни антибиотици

Име на антибиотика

Терапевтична концентрация

Токсична концентрация

Доза при възрастни

Доза при деца

Максимална доза

 

 

 

 

 

 

Антитуберкулозни препарати

Лекарство

Активност

Път на приложение

Дозировка

Максимална ДД

Токсичност

 

 

 

Деца

Възрастни

 

 

Антивирусни препарати за системна употреба

Вид на вируса (HIV,цитомегаловирус, грипен или друг)

Лекарствен клас/място на действие

Начин на приложение

Дозировка

Коментар

 

 

 

При деца

При възрастни

 

Пеницилинови антибиотици

Вид на пеницилиновия антибиотик

Степен на абсорбция след орално приложение

Начин на приложение

Дозировка

Микробиологичен спектър

Пеницилазна резистентност

 

 

 

Възрастни

Педиатрична

Неонатална

 

 

 

 

 

Без ХБН

При ХБН

 

 

 

 

Цефалексинови антибиотици

Вид на цефалексиновия антибиотик

Степен на абсорбция след орално/IM приложение

Начин на приложение

Дозировка

Микробиологичен спектър

 

 

 

Възрастни

Педиатрична

Неонатална

 

Генерация

Представител

 

 

Без ХБН

При ХБН

 

 

 

Тетрациклини/макролиди

Име на препарата

 

Орална бионаличност

Ефект на храната в/у резорбцията

% орална абсорбция

Липидна разтворимост

% екскреция в непроменен вид чрез урината

Дозировка

Терапевтичен лимит

 

 

 

 

 

 

Възрастни

Деца (ако се ползват в педиатрията)

 

Хинолони

Име на препарата

Какво повлиява

Орална бионаличност

Спектър на действие

Начин на приложение

Дозировка

Коментар

 

 

Локализация на инфекцията

Чувствителност

 

 

 

Без ХБН

При ХБН

 

 

 

АСЕ инхибитори/А ІІ блокери

Антиаритмични препарати

Препарат

<><><><><><><><><><><><>

Препарат

Проводимост

Рафрактерен период

ЕКГ Ефекти

Автоматичност

AV нодална проводимост

Симпатиколитична активност

Начална доза

Поддържаща доза

Време за прекъсване на пристъпа

Терапевтичен успех %

Действащи пре предсърдни аритмии

 

 

 

SA

PR

QRS

QT

 

 

 

 

 

 

 

 

Действащи при камерни аритмии

 

 

 

 

 

 

Със двойно действие

 

 

 

 

 

 

 

Препарат

Ефект на храната върху абсорбцията

Активен метаболит

Влияние върху глюкозния метаболизъм

Влияние върху оксидативния стрес

Влияние в/у липидния профил

Ренопротективно д-ие

Начало на действието

Пик на действието

Продължителност на действието

Начална доза

Поддържаща доза

Редукция на дозата при ХБН

Редукция общата смъртност след ОМИ

 

 

 

 

 

 

Антипротеинурик

Гломерулопротектор

Друго д-ие

 

 

 

 

 

 

 

Бета блокери

Препарат

Кардиоселективност/Друго рецепторно взаимодействие (5-HT2, D, L, друго)

Мембраностабилизираща активност

Вътрешна агонистична активност

Липидна разтворимост

Орална бионаличност

Начална доза

Терапевтичен

обхват

Терапевтичен максимум

% елиминация в непроменен вид чрез урината

Редукция общата смъртност след ОМИ

І генерация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ генерация

 

ІІІ генерация

 

Алфа блокери

Група/Поколение алфа блокер

Антагонизъм

Тип селективност

Хемодинамичен ефект

Други действия

Път на приложение

Пиков ефект

Продължителност на действието

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокери на калциевите канали

Препарат

% абсорбция

Начало на действието

Макс на действието

Прод.на действието

Подт на SA автоматизма