Предлагания на Вашето внимание алгоритъм за обработка на информацията касаеща терапията на известните досега заболявания включва следните елементи:

Име на заболяването

 • Име на терапевтичния клас лекарствени средства ползвани при тази индикация (изброяват се всички терапевтични класове лекарствени средства, които се ползват за лечението на това заболяване)

  • Представители на този терапевтичен клас одобрени за лечението на това заболяване

   • Генерично наименование на лекарственото средство

    • Дозировка (при възрастни,деца и при бъбречна недостатъчност)

    • Коментар (посочва се и дали препаратът е лекарство от първа или втора терапевтична линия, известни досега данни за терапевтичната му ефикасност при това заболяване, а също така дали спада към алтернативните лекарствени подходи на терапията)

     • Търговско наименование на лекарственото средство и състав на лекарствената форма

 • Хирургични методи на лечение ако са налични: ефект от трансплантация, от приложенито на ендоскопски техники и др.подобни
 • Фитотерапия при тази индикация

  • Имена на билките, които се ползват като допълнителна терапия при това заболяване и техния начин на приложение респ.дозировка

 • Хранителни добавки, които е удачно да се ползват при това заболяване (описват се имената на хранителните добавки, евентуално данни за състава им и тяхната доза)

 • Хомеопатична терапия при това заболяване

  • Име на хомеопатичния препарат

   • Известна дозировка на хомеопатичното средство при деца и възрастни при тази индикация

   • Коментар

 • Възможности на алтернативните терапии при това заболяване (описват се известните алтернативни не медикаментозни, не фитотерапевтични и не хомеопатични терапии при това заболяване)

 • Експериментални лекарствени терапии (описват се лекарствените средства които са в процес на изпитания за терапията на това заболяване, а също така и необичайната употреба на лекарствени средства при това заболяване)
 • Диета - дава се кратко описание на подходящата/неподродаща храна или се посочва номера на диетата при това заболяване без да се навлиза в подробности
 • Прогноза за здравето на пациентите с това заболяване: ползват се общодостъпните досега оповестени данни 

Това е електронна публикация и авторските права върху този начин на обработка на информация се инициират от момента на публикуването й. Ползването на този алгоритъм за обработка на информацията от други лица не може да става без писменото съгласие на автора му.

Декември 2006 г. д-р Димитър Кехайов©