Авторски права: д-р Димитър Кехайов©, Декември 2006 год.

Ползването на тези таблици без писменото съгласие на съставителя им е незаконно.

Кортикостероиди

Препарат

Мг кортикостероид в 1 табл,1 мл/амп,1 гр.унгв,1 инхалация

% супресия на инфламаторните маркери

Начин на приложение

Системна бионаличност

Продължителност на действието

Полу-живот

Противовъзпалителна сила

Минимална противовъзпалителна доза, която не предизвиква имуносупресия

Имуносупресивна доза

Минерал кортикостероидна активност

% супресия на надбъбречните жлези

Кат повлияват FEO за инхалаторните форми

 

 

 

 

 

 

Плазмен

Биологичен

Рецепторен

Системна

Топикална

Деца

Възрастни

Деца

Възрастни

 

 

 

Антидиабетици

Препарат

 

Начин на приложение

Място на действие/Намаление на окислителния индекс/Модификация на инс.рецептор/стим.на инс.секреция/антикоагулантна акт.

Бионаличност

Полу живот

Хипогликемична сила на 1 доза

Продължителност на хипогликемията след прием на 1 доза

Редукция на НвА1 като монотерапия

 

 

 

 

 

На гладно

След нахранване

 

 

Инсулини

Препарат

Вид на инсулина (човешки,животински)

Инсулинов състав

Съдържание на ZN

Съдържание на протеин

Действие

 

 

 

 

 

Начало

Пик

Продължителност

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрацептиви

Препарат

Цикъл

Естроген

Прогестин

Потенция

Ефикасност на контрацепцията

 

 

 

 

Естрогенна

Прогестинна

Андрогенна

 

Естрогени

Препарат

Дозова форма

Еквивалентна физиологична доза

Коментар

 

 

 

 

Диуретици

Препарат

Начин на приложение

Място на действието

Дневна доза

Честота на приложение

Начало на ефекта

Максимум на ефекта

Продължителност на ефекта

Относ.диуретична потенция

Колко електролити се отделят от приложението на дневната доза

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na

NaHCO3

K

Възрастни

Деца

ХБН

Антихистамини

Препарат

Афинитет към Н1 рецептора

Устойчивост на свързване с Н1 рецептора

Пострецепторен механизъм

Промяна на TSS са периода на прием на препарата

Бионаличност

Полу живот

Единична доза

Начало на действието

Максимум на действието

Продължителност на действието

Стр.реакции

 

 

 

 

 

 

 

Деца

Възрастни

 

 

 

Седатация

Антихолинергичен ефект

Препарати за ентерална терапия

Препарат

Протеини/Л

Въглехидрати/Л

Мазнини/Л

Na

K

mOsm/L

Kal/mL

Друго съдържание

Опаковка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мултивитамини

Препарат

Vit A

Vit B1

Vit B2

Vit B3

Vit B6

Vit B12

Фолат

Vit D

Vit E

Vit C

Флуор

Са

Fe

Аминокиселини

Антидиабетен ефект

Нутрафармация (съдържание на водорасли и други подобни съставки)

Други съставки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинк

Ванадий

Молибден

Кобалт

Манган

РР

 

 

Цитокини

Препарат

Източник

Механизъм на действие

Бионаличност

Полу живот

Показания/Доза

Продължителност на приложение

Терапевтичен успех

 

 

 

 

 

Показания

Доза

 

 

Противотуморни препарати

Категория/Препарат

Токсичност

Цикъл специфичен

Цикъл неспецифичен

Доза при монотерапия

 

Остра токсичност

Забавена токсичност

S

G1

G2

Go

M

 

Деца

Възрастни

Моноклонални антитела

Препарат

Вид антитяло

Антиген/Таргета

Механизъм на действие

Показания

Дозировка

Продължителност на приложение

Терапевтичен успех

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърдечни гликозиди

Препарат

Лекарствена форма

Орална бионаличност

Плазмен полу живот

% метаболизиране

Кардиоефекти

Дозировка

 

 

 

 

 

Предс.мускулатура

 

AV възел

Пуркине, вентр.мускулатура

Нач.доза

Бързо дигитализиране

Бавно дигитализиране

Подд.доза

 

 

 

 

 

Ефект.рефр.период

Проводимост

Автоматичност

Ефект.рефр.период

Проводимост

Автоматичност

Ефект.рефр.период

Проводимост

Автоматичност

 

 

 

 

Серотонинови агонисти/антагонисти

Препарат

Лек.форма

Дозировка

Рецепторен профил

Рецепторна дистрибуция

Пострецепторен механизъм

Селективен агонист

Селективен антагонист

Показания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хематопоетични растежни фактори

Препарат

Стимулация на вид прогенитор

Дозировка

 

Еритроцити

Гранулоцити

Моноцити/макрофаги

Мегакариоцити

Други

 

Карбапенеми

Представител

Механизъм на действие

Антибактериален спектър

Полу живот

Метаболизъм

Екскреция

Странични реакции

Лаб.аномалии

Индикации

Дозировка