Авторски права: д-р Димитър Кехайов©, Декември 2006 год.

Ползването на тези таблици без писменото съгласие на съставителя им е незаконно.

Вазодилататори ползвани при сърдечна недостатъчност

Препарат

Механизъм на действие

Редукция на преднатоварването

Редукция на следнатоварването

Прод.на д-ието

Място на д-ието

Сърдечна честота

Артериално налягане

Пулмонарно налягане

Сърдечен индекс

Системна васкуларна резистентност

Дозировка

 

 

 

 

 

A

V

Cor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атриална муск

AV възел

Пуркине,вентрикули

 

 

 

 

 

 

Антиконвулсанти

Препарат

Механизъм

Генерализирани гърчове

Парциални гърчове

Начин на приложение

Начало на действието

Макс на действието

Дозировка

Терапевтични серумни нива

Токсични серумни нива

 

 

Тонично/клонични

Абсенс

Миоклонични

Атонични

 

 

 

 

Деца

Възрастни

 

 

Барбитурати 

 

 

Полуживот (h)

Орална дневна доза (mg)

Начало (min)

Продължителност (h)

Барбитурат

 

Седативна

Хипнотична

 

 

Дълго -

 

 

 

 

 

 

действащи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно

 

 

 

 

 

 

дълго

 

 

 

 

 

 

действащи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратко

 

 

 

 

 

 

действащи

 

 

 

 

 

 

Антидепресанти

Препарат

Показан при

Бионаличност

Седативно д-ие

Антимускаринов ефект

Вид блок на аминната помпа

Начало на д-ието

Макс на действието

Начин на приложение

Стандартна доза

Екстремна доза

Стр.ефекти

 

 

Реактивна депресия

Голяма депресия

Биполярна депресия

 

 

 

Серотонинов

Норепинефринов

Допаминов

 

 

 

 

 

Седатация

Антихолинерг

Хипотония

Гърчове

Напълняване

Секс функция

Кардиоефект

 

 

Антипсихотици

Препарат

Полу живот

Начин на приложение

Клинична сила

Рецепторен профил

Мин антипсихотична доза

Стандартна антипсихотична доза

Екстремна антипсихотична доза

Станд.продължителност на приема

Макс.прод.на приема

% рецидиви

Стр.реакции

 

 

 

 

 

IM

орално

орална

IM

орална

IM

 

 

 

Седатация

Антихолинергичен ефект

Екстарпирамидален ефект

Ортостатична хипотония

Бензодиазепини

Препарат

Начин на приложение

Бионаличност

Пикови плазмени нива

Полу живот

Начало на действието

Макс на действието

Продължителност на действието

Дозировка

Коментар

 

 

 

 

Орални

Парентерални

 

 

 

 

Седативна

Хипнотична

Антиконвулсантна

 

 

 

Допаминови агонисти

Препарат

Начин на приложение

Полу живот

Селективност на допаминовите рецептори

Ефект върху цитохром Р450

Дозировка

 

 

 

 

 

 

Антиациди

Препарат

Киселинно неутрализиращ капацитет

Съдържание

Дневна доза

Коментар

 

 

Na

Mg

Ca

Al

Симетикон

Друго

 

 

Инхибитори на протонната помпа

Препарат

Начин на приложение

Бионаличност

Полу живот

% ефикасност на блока на протонната помпа

Време до наст.на макс.ефект

Връзка доза/редукция на рН (необходима доза за 50%-нтна редукция на киселинността)

Стандартна начална доза

Поддържаща доза (за поддържане на хелацията и оптимизация на ремисиите)

Максимална доза

Доза при чернодробна/ХББ

Ефекасна ерадикация на Н.пилори при монотерапия

Продължителност на приложението като монотрапия

Честота на рецидивите след монотерапия

Употреба в периатрията

Хипергастринемия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н2 блокери

Препарат

Начало на действието

Начин на приложение

Относителна потенция спрямо симетидин

% елиминация в непроменен вид чрез урината

Доза необходима за постигане на 50%-нтна редукция на рН

Стандартна начална доза

Поддържаща доза

Профилактична доза

Доза при ХБН

Прод.на приема

Честота на рецидива

 

 

 

 

 

 

Неонатална

Деца

Възрастни

 

 

 

 

 

Антиеметици

Клас на препаратите

Представител

Плазмен полу/живот

Рецепторна специфичност

Показания

Дозировка

 

 

 

Допамин

Ацетилхолин

Хистамин

Серотонин

Централно повръщане

Вестибуларно повръщане

Лекарствена емеза

Световъртеж

Прокинетичен ефект

 

Деца

Възрастни

Ензим съдържащи препарати за орална употреба

Препарат

Състав

Дневна доза

 

Липаза

Протеаза

Амилаза

 

Лаксативи

Клас/препарат

Механизъм на действие

Начало на действието

Прод.на ефекта

Фарм.д-ие върху т.черво

Фарм.д-ие върху д.черво

 

 

 

 

Транзиторно време

Контракции

Контракции

Анионно д-ие

Влияние в/у водната обмяна

Сулфасалазини

Препарат

Място на действие

Време за достигане на мястото за действие

Локално метаболизиране

% системна резорбция

Показания/Дозировка

Продължителност на приема

Терапевтичен успех

% рецидив

 

 

 

 

 

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

Крон

ХУХК

 

 

 

 

 

Активен ст.

Поддърж.лечение

Активен стадий

Поддържащо лечение

Активен ст.

Поддърж.лечение

Активен ст.

Поддърж.лечение

 

 

Нискомолекулярни хепарини

Препарат

AF-Xa

AF-Xa/AF-II a

Полу живот

Лекарствена форма

Дозировка

 

 

 

 

 

 

Железни препарати

Препарат

Мг.елементарно желязо в 1 табл/ампула

Мг.желязо което се отделя при разграждането на 1 таблетка/ампула

Дневна доза