Авторски права: д-р Димитър Кехайов©, Декември 2006 год.

Ползването на тези таблици без писменото съгласие на съставителя им е незаконно.

НСПС

Клас и лекарство

Действие

Фармакокинетика

Дозировка

СОХ1 селективност

СОХ 2 селективност

Ефект сравним с аспирин

Намаляне на болката по болковата скала/Кардиоваскуларен риск

Генерично име

(търговско наименование)

Централна аналгетично

Периферно аналгетично

Инхибиращо тумор некротичния фактор

Инх осв.на свободни радикали

Инх.отд.на хистамин

Увел.активността на глюкокортикоидния рецептор

Левкотриеново подтискане

Друго действие

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиково Ср

Обем на разпределение

 

Като антитромботик

 

ДА/НЕ

ДА/НЕ

Изразено в пъти

 

 

Протеинно свързване

 

Болка/треска

 

 

Метаболити

 

Ревматична треска

 

 

Път на метаболизиране

 

Ревматоиден артрит – възрастни

 

 

Терапевтичен полу живот

 

Ревматоиден артрит-деца

 

 

Токсичен полу живот

 

Възпаление на сухожилията

 

 

Начало на аналгетично действие (часове)

 

Мигрена остра атака

 

 

Продължителност на аналгетично действие (часове)

Мигрена профилактика

 

 

Начало на антиревматично действие (дни)

 

 

Остеоартрит

 

 

 

 

 

 

Пиково антиревматично действие (дни)

Подагра

 

 

Билиарна/фекална елиминация

 

Пре менструален синдром

 

 

 

 

 

 

 

Уринна екскреция на непроменено лекарство

 

Анкилозиращ спондилит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирани лекарствени форми съдържащи ненаркотични аналгетици

Име на продукта

Парацетамол(мг)

Аспирин (мг)

Друг аналгетик

Друго съдържание

Лекарствена форма

 

 

 

 

 

 

Опиоидни аналгетици

Лекарство

Вид действие

ДА/НЕ

Ефикасност парентерална/орална

Продължителност на аналгезията

Еквианалгетична доза

Начална доза деца

Начална доза възрастни

Частична антагонистична активност

Развитие на пристрастяване

Име на лекарстото

Аналгезия

 

 

 

Еквианалгетична орална доза

Еквианалгетична парентерална доза

Орална

Парентерална

Орална

Парентерална

 

 

Антитусивен ефект

 

Констипация

 

Респираторна депресия

 

Седатация

 

Емеза

 

Развитие на зависимост

 

Аминоглюкозидни антибиотици

Име на антибиотика

Терапевтична концентрация

Токсична концентрация

Доза при възрастни

Доза при деца

Максимална доза

 

 

 

 

 

 

Антитуберкулозни препарати

Лекарство

Активност

Път на приложение

Дозировка

Максимална ДД

Токсичност

 

 

 

Деца

Възрастни

 

 

Антивирусни препарати за системна употреба

Вид на вируса (HIV,цитомегаловирус, грипен или друг)

Лекарствен клас/място на действие

Начин на приложение

Дозировка

Коментар

 

 

 

При деца

При възрастни

 

Пеницилинови антибиотици

Вид на пеницилиновия антибиотик

Степен на абсорбция след орално приложение

Начин на приложение

Дозировка

Микробиологичен спектър

Пеницилазна резистентност

 

 

 

Възрастни

Педиатрична

Неонатална

 

 

 

 

 

Без ХБН

При ХБН

 

 

 

 

Цефалексинови антибиотици

Вид на цефалексиновия антибиотик

Степен на абсорбция след орално/IM приложение

Начин на приложение

Дозировка

Микробиологичен спектър

 

 

 

Възрастни

Педиатрична

Неонатална

 

Генерация

Представител

 

 

Без ХБН

При ХБН

 

 

 

Тетрациклини/макролиди

Име на препарата

 

Орална бионаличност

Ефект на храната в/у резорбцията

% орална абсорбция

Липидна разтворимост

% екскреция в непроменен вид чрез урината

Дозировка

Терапевтичен лимит

 

 

 

 

 

 

Възрастни

Деца (ако се ползват в педиатрията)

 

Хинолони

Име на препарата

Какво повлиява

Орална бионаличност

Спектър на действие

Начин на приложение

Дозировка

Коментар

 

 

Локализация на инфекцията

Чувствителност

 

 

 

Без ХБН

При ХБН

 

 

 

АСЕ инхибитори/А ІІ блокери

Антиаритмични препарати

Препарат

<><><><><><><><><><><><>

Препарат

Проводимост

Рафрактерен период

ЕКГ Ефекти

Автоматичност

AV нодална проводимост

Симпатиколитична активност

Начална доза

Поддържаща доза

Време за прекъсване на пристъпа

Терапевтичен успех %

Действащи пре предсърдни аритмии

 

 

 

SA

PR

QRS

QT

 

 

 

 

 

 

 

 

Действащи при камерни аритмии

 

 

 

 

 

 

Със двойно действие

 

 

 

 

 

 

 

Препарат

Ефект на храната върху абсорбцията

Активен метаболит

Влияние върху глюкозния метаболизъм

Влияние върху оксидативния стрес

Влияние в/у липидния профил

Ренопротективно д-ие

Начало на действието

Пик на действието

Продължителност на действието

Начална доза

Поддържаща доза

Редукция на дозата при ХБН

Редукция общата смъртност след ОМИ

 

 

 

 

 

 

Антипротеинурик

Гломерулопротектор

Друго д-ие

 

 

 

 

 

 

 

Бета блокери

Препарат

Кардиоселективност/Друго рецепторно взаимодействие (5-HT2, D, L, друго)

Мембраностабилизираща активност

Вътрешна агонистична активност

Липидна разтворимост

Орална бионаличност

Начална доза

Терапевтичен

обхват

Терапевтичен максимум

% елиминация в непроменен вид чрез урината

Редукция общата смъртност след ОМИ

І генерация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ генерация

 

ІІІ генерация

 

Алфа блокери

Група/Поколение алфа блокер

Антагонизъм

Тип селективност

Хемодинамичен ефект

Други действия

Път на приложение

Пиков ефект

Продължителност на действието

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокери на калциевите канали

Препарат

% абсорбция

Начало на действието

Макс на действието

Прод.на действието

Подт на SA автоматизма

Подт.на AV проводимостта

Подт.на AV автоматизма

Подтискане на сърд.контрактилитет

Влияние в/у сърдечното изтласкване

Коронарна вазодилатация

Периферна вазодилатация

Васкуларна селективност

Церебрална вазодилатация

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бета миметици

Препарат

Годишна промяна на FEO

Вазаконстркция (алфа)

Ренална/мезентериална вазодилатация

Тотална периферна резистентност

Сърдечно изтласкване

Рецепторна селективност

Относителна В2 потенция

Начало на д-ието

Макс.на действието

Прод.на действието

Дозировка

 

 

 

 

 

 

Неселективни

Бета 1

Бета 2

 

 

 

 

Възрастни

Деца

 

 

 

 

 

 

 

Инотропна В1

Хронотропна В1

 

 

 

 

 

 

 

Хиполипедимични препарати

Препарат

Показания по СЗО

Бионаличност

Екскреция

Антилипиден ефект

Начална доза

Поддържаща доза

Коментар/% намаление честотата на исх инциденти

 

 

 

 

LDL

HDL

TG

Общ холестерол

Общ холест/HDL

Деца

Възрастни

Деца

Възрастни