Препарати за лечение на наднормено тегло

Състав

Действие

Дневна доза

Продължителност на приема

Редукция на BMI

Повлияване на коморбидността

 

Клас/препарат

Действие/място на действието

Начин на приложение

Фармакокинетика

Начална доза

Подд.доза

Прод. на приема доза

Терапевт.успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляне енергийния прием

Подтискане на апетита

Увелич.на енергийното изгаряне

Друго действие

 

 

 

Хипертония

Хиповентилационен синдром

Депресия

Диабет

Дислипидемия

ИБС

Сънна апнея

Нитрати 

Препарат

Фармакокинетика

Първонач доза

Начало на д-ето

Прод на д-ието

Подд доза

 

 

 

 

 

 

Препарати за лечение на инконтиненция

Препарат

Състав

Действие

Дозировка

Показания

 

 

 

 

Стрес инконтиненция

Инконтиненция по спешност

Инконтиненция от препълване

Ноктурична инконтиненция

Диагностикуми

Вид

Действие

Разпространение

Елиминация

ХБН/Чернодробна недостатъчност

Показания

Рентгено контрастни с-ва

С-ва за ЯМР/Скенер

Радиофармацевтикуми

Антигени

Други

 

 

 

 

 

Йод съдържащи

Не йод съдържащи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препарати за лечение на кашлица и повишена секреция

Препарат

Състав

Дневна доза

Действие

Муколитик

 

 

Антиадхезивно

Антихистаминно

Деконгестиращо

Антитусивно

Антиоксидантно

Мукорегулиращо

Повл.на мукоцилиарния клирънс

Локално противовъз.

Повл.обема на отхрачване

Друго действие

Мукорегулант

Комбинация

Препарати за лечение на яекулаторни разстройства

Препарат

Състав

Доза

Начин на приложение

Продължителност на приложние

Показания

Действие

 

 

 

 

 

 

Увел.интравагиналното време за престой (мин)

Намаля времето за яекулация

Индуцира антероградна яекулация

Намаля болезнената яекулация

Препарати за лечение на бенигнена простатна хиперплазия

Клас препарат/Представител

Състав

Мех на д-ие

Влияние в/у тестостерона

PSA редукция %

Простатна редукция %

IPSS промяна

Пром.на пиковия микц.дебит

Остатъчен обем урина

Дневна доза

Прод на приема

Терапевт.успех

Тахифилаксия

Ребаунд

 

 

 

 

Да

Не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличава

Намаля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бифосфонати

Препарат

Лек.ф-ма

Начин на приложение

Дозировка

Сила на инх.активност в/у костната резорбция

Бионаличност

Полу живот

Елиминиране

Време за нор.на остеопоротичните маркери

Време за норм.на костната плътност

Коментар

 

 

 

Лечебна

Профилактична

 

 

 

 

 

 

 

Сънотворни лекарства

Препарат/Инудуцира или поддържа съня

Дозировка

Бионаличност

Начало на д-ието

Полу живот

Активен метаболит

Елиминация

Коя фаза на съня повлиява

Сутрешно неразположение

Ребаунд безсъние

Толеранс

Развитие на зависимост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фосфодиестераза 5 инхибитори

Препарат

Единична доза

Доза при ХБН

Как трансформира пациента в зависимост от степента на ЕД

Бионаличност

Начало на действие

Максимум на действие

Продължителност на действието

 

 

 

 

 

 

 

 

Препарати за лечение на остеоартрит, ревматоиден артрит

Препарат

Състав

Доза

Продължителност на приема

Механизъм

Време за намаляне маркерите за възпаление

Време за намаляне маркерите за ставна увреда

Време за позитивиране на маркерите за ставно възстановяване

 

 

 

 

 

 

 

 

Препарати за лечение на наднормено тегло

Препарат

Състав

Действие

Дневна доза

Продължителност на приема

Редукция на BMI

Повлияване на коморбидността

 

 

Намаляне енергийния прием

Подтискане на апетита

Увелич.на енергийното изгаряне

Друго действие

 

 

 

Хипертония

Хиповентилационен синдром

Депресия

Диабет

Дислипидемия

ИБС

Сънна апнея

Препарати за лечение на сепсис и сериозни инфекции

Локализация на инф

Най-чест причинител

Терапия на първи избор

Алтерн.терапия

Доза

 

 

 

 

Деца

Възрастни

Препарати за лечение на улцерозен колит и болест на Крон

Клас/препарат

Действие/място на действието

Начин на приложение

Фармакокинетика

Начална доза

Подд.доза

Прод. на приема доза

Терапевт.успех

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторски права: д-р Димитър Кехайов©, Декември 2006 год.

Ползването на тези таблици без писменото съгласие на съставителя им е незаконно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Препарати за лечение на остеопороза

Клас/препарат

Механизъм

Фармакокинетика

Дозировка

Прод на приема

Странични реакции

Влияние в/у костните маркери