Печат
Посещения: 301

Cannabidol

FDA категория по време на бременност - не е  определена все още

Действие

Cannabidol се използва за лечение на спастичност  при възрастни пациенти, страдащи от мултиплена склироза,които не се повлияват от приложението  на  други терапии.  Cannabidol се използва и като допълнение при лечението  на неврогенна болка при  пациенти страдащи от мултиплена склироза, които не се повлияват от приложението на другите аналгетици.

Cannabidol въздейства на канабиноидните рецептори разположени в невронните  пътища, по които се провежда болката, както в периферната, така и  в ЦНС. Cannabidol притежава високо степенни аналгетични имускулно релаксиращи  свойства. Терапевтичният ефект от приложението на Cannabidol е развитие на силнааналгезия и премахване на мускулната спастичност. Букалната абсорбция на  Cannabidol е бавна след букално приложение,  притежава висока липидо разтворимост и акумилира в мастните тъкани, Cannabidol преминава в майчиното мляко в  терапевтични концентрации. Cannabidol подлежи на известен  first-pass   чернодробен метаболизъм осъществяван чрез CYP450 изоензимните  чернодробни системи, като получените метаболити също акумулират в мастните тъкани  откъдето се  отделят в продължение на седмици дори -  един от метаболитите на Cannabidol е също фармакологично активен. Главният път  на  елиминация  е билиарният и уринния. Плазменият полу-живот на Cannabidol   е  1.4-1.8 часа,   а на метаболитите около два пъти по-голям. Началотона терапевтичният ефект на Cannabidol е неизвестен, пиков ефект се наблюдава след 2-3 часа от началото ни приложението му, а терапевтичиня пост ефект продължава до 12 часа.

Лекарствена форма

Букален шпрей съдържащ  25 мг  Cannabidol/10 дози

Дозировка

Противопоказания

Cannabidol трябва да се ползва с особено внимание при:

Странични  реакции

Световъртеж, повишена обща уморяемост,  объркване, депресия, дезориентация,  сънливост,  еуфория, халюцинации, психотичмни реакции, опити за самоубийство;  хипертонични реакции, тахикардия, палпитации, ортостатична хипотония;  промяна в апетита, констипация, сухота в устата, мукозно обезцветяване на лигавицата на устата, гадене/повръщане, стоматит;   уринна ретенция; физическа зависимост, психическа зависимост.  При едновременната употреба на Cannabidol сдруги ЦНС депресанти  се засилва вероятността от развитие ЦНС депресия.