Canakinumab

FDA категория по време на бременност - С

Действие

Canakinumab се използва за лечение на криопирин-асоциираният периодичен синдром вкл.фамилният студов автоинфламаторен синдром, както и на синдрома на Mickle-Wells. Canakinumab се иззполза и за лечение на системен ювенилен идиопатичен артрит. Приложен субкутанно Canakinumab се обсорбира в 70%. от приложената доза, дистрибуцията и метаболизма/екскрецията на Canakinumab не. е известна все още. Плазменият полу-живот на Canakinumab е 26 дни. Canakinumab свързва и неутрализира активността на повишените интерлевкини, асоциирани с криопирин-асоциираният периодичен синдром. Началото на терапевтичният ефект на Canakinumab настъпва в първите 8 дни от началото. на приложението на препарата, пиков терапевтичен ефект се наблюдава след 7-10 дни от приложението на Canakinumab, а продължителността на терапевтичният ефект е 8 седмици.

Лекарствена форма

Лиофилиризана субстанция за субкутанно приложение: 180 мг/флакон

Дозировка

  • Субкутанно за лечение на криопирин асоциираният периодичен синдром:  субкутанно при възрастни с тегло над 40 кг: 150 мг през 8 седмици
    • Субккутанно при възрастни и деца с тегло под 40 кг: 2 мг/кг тегло, като при няжда дозата може да се увеличи на 3 мг/кг през 8 седмици
  • За лечение на системен ювенилен. идиопатичен ревматоиден артрит: ддеца над 2 години и с тегло над 7.5 мг: субкутанно 4 мг кг/тегло, но но повече от 300 мг на една доза, през 8 седмици

Противопоказания

Няма известни досега

Странични реакции

Главоболие, свметовъртеж; назофарингит; бронхиолит; диария, гадене/гастроентерит; локални реакции на мястото наинжектиране; напълняване; мускулно скелетно болки;  повишена склонност към развитие на инфекции, синдром на. активация на. макрофагите; склинност към развитие на вирусни инфекции особлено на инфлуенца. Canakinumab не трябва да. се ползва едновременно с живи ваксини и препарити. повлияващи нивата на тумор некротичният фактор-алфа, поради потенциалната опасност от развитие на сериозни странични реакции; ако пациентът употребява антикоагуланти състоянието на коагулационнаат му система трябва да се мониторира внимателно.