FDA категория по време на бременност - С

Фармакологичен клас на лекарственият продукт - хипокалциемичен хормон

Действие

Calcitonin приложен мускулно или субкутанно се ползва за лечение на болестта на Пажет, а също така и като допълнителна терапия при хиперкалциемии. В допълнение към парентералното приложение на Calcitonin той се ползва и интраназално за лечение на постменопаузна остеопороза. Calcitonin инхибира остеокластичната костна резорбция и стимулира реналната екскреция на калция. Терапевтичният ефект от приложението на Calcitonin е намаление на скорот на на костообразуването и понижаване нивата на серумният калций. Парентералното приложение на Calcitonin има за последствие развитието на пълна бионаличност; бързо се абсорбира в назалната мукоза, но сравнено с парентералното приложение интраназално се абсорбират само 3% от приложената доза Calcitonin. Calcitonin се метаболизира бързо в бъбреците, костите и тъканите. Плазменият му полу-живот е 40-90 минути.

 

Лекарствена форма

Парентерална лекарствена форма съдържаща 200 единици/милилитър и интраназален шпрей отделящ 200 единици при впръскване.

Дозировка

За лечение на постменопаузна остеопороза

  • Мускулно/субкутанно по 100 единци през ден
  • Интраназално (възрастни) по 1 впръскване/дневно в алтернативни ноздри всеки ден

За лечение на болест на Пажет

  • Парентерално (възрастни): първоначално по 100 единици/дневно, следва титриране на дозата и поддържащата доза е обикновено 50 ед/дневно или през ден

За лечение на хиперкалциемия

  • Парентерално (възрастни) по 4 ед/кг през 12 часа, ако до 1-2 дни няма адекватен отговор дозата може да се увеличи двойно

Противопоказания

  • Свръхчувствителнот към Calcitonin или желатинови продукти
  • Периоди на бременност и лактация
  • Calcitonin трябва да се употребява с особено внимание при
    • Малки деца, защото сигурността на употребата все още не е доказана

Странични реакции

Главоболие, ринит, епистаксис, интраназално дразнене, гадене/повръщане, често уриниране, локални реакции на мястото на приложението на Calcitonin; стимулиране на малигнитет; алергични реакции вкл.анафилаксия