Bumetanide

FDA категория по време на бременност – С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  бримков диуретик

Действие

Bumetanide се ползва за лечение на оточни синдроми развили се поради хепатално и/или ренално заболяване. Bumetanide се използва и за преустановяването на олигурията при преждевременно родени деца. Bumetanide инхибира резобрбцията на натрий и хлор в бримката на Хенле и в дисталните ренални тубули; увеличава реналната екскреция на вода, натриев хлорат, магнезий и калций. Ефективността на Bumetanide персистира при увредена ренална функция. Терапевтичият ефект от приложението на Bumetanide е стимулиране на диурезата и мибилизация на излишните течности в организма на пациента. Bumetanide се абсорбира добре както при орално, така и при парентерално (мускулно/венозно) приложение. Bumetanide има широк обем на разпределение; свързването му с плазмените протеини е 70-96%. Bumetanide се метаболизира частично в черният дроб: 50% от приложената доза се елиминират в непроменен вид ренално, а 20% от приложената доза в непроменен вид фекално. Плазменият полу-живот на Bumetanide и 60-90% при възрастни пациенти и малки деца и 6 часа при новородените. При венозно приложение началото на диуретичният ефект настъпва след 2-3 минути, а при орално/мускулно приложение след 30-60 минути, пиков диуретичен ефект се наблюдава 15-120 минути след приложението на Bumetanide, а продължителността на ефекта на единично приложената доза е 2-6 часа.

Лекарствена форма

Таблетки 0.5, 1, 2 и 5 мг Bumetanide; ампули 0.25 мг/мл

Дозировка

Орално, възрастни: 0.5 – 2 мг дневно, като дозата се титтрира до постигане на максимално желания ефект; МДД 10 мг.

Орално, малки деца: 0.015 – 0.1 мг/кг през 6-24 часа; МДД 10 мг Bumetanide

Орално, новородени: 0.01 – 0.05 мг/кг/доза прилагани през 12-24 часа при нормално новородени и през 24-48 часа при преждевременно новородени.

Парентерално, възрастни: 0.5-1 мг/доза, която може да се повтори при необходимост след 2-3 часа; МДД 10 мг.

Парентерално, малки деца: 0.015-0.1 мг/кг/доза, която може да се повтори след 6-24 часа; МДД 10 мг Bumetanide.

Парентерално, новородени: 0.01-0.05 мг/кг/доза, която се прилага пред 12-24 часа, а при преждевременно родени деца през 24-48 часа.

Противопоказания

Bumetanide е противопоказан при свръхчувствителност, както и при кръстосана чувствителност към тиазиди/сулфонамиди; при хепатална кома и анурия. Bumetanide трябва да се използва с особено внимание при наличие на тежкостепнно чернодробно заболяване, защото може да преципитира появата на хепатална кома, поради което трябва при тези пациенти да се ползва  едновременно с калий-съхраняващи диуретици; при пациенти с електролитно изчерпване, при пациенти страдащи от захарен диабет тип 2; при прогресивна азотемия; в период на лактация; при педиатрични пациенти, защото ампулите съдържа бензил алкохол, който може да навреди на малките деца и особено на новородените; при гериатрични пациенти, защото има повишен риск от развитие на неблагоприятни странични реакции

Странични реакции

Световъртеж, ецефалопатия, главоболие; намаление/загуба на слуха; хипотония; диария, сухота в устата, гадене/повръщане; увеличение на уреята, екцесивно уриниране; токсична епидермална некролиза; синдром на стивънс джонсън, фотосензитивност, уртикария, пруритус и кожни зачервявания; хипергликемия, хиперурикемия; дихадратация, хипокалциемия, хипохлоремия, хипокалемия, хипомагнезия, хипонатремия, хиповолемия, метаболитна алкалоза; артралгии, мускулни крампи и миалгия.

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия