Budesonide

FDA категория по време на бременност – В

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  кортикостероид за инхалационно приложение

Действие

Budesonide за небулизация се ползва за поддържаща терапия, както и за профилактика на бронхиална астма, а под формата на орални инхалации се използва за хроничен контрол на персистираща бронхиална астма. Приложението на Budesonide може да намали нуждата от употребата на кортикостероиди за системна употреба с цел терапия на бронхиалната астма. Budesonide притежава локално изразен противовъзпалителен и имунно модулиращ ефект. Терапевтичният ефект от приложението на Budesonide е намаляне тежестта на протичане на бронхиалната астма, както и подобрение на симптоматиката при астматично болния пациент. Системната абсорбция на Budesonide след инхалаторно приложение е вариабилна (в зависимост от фирмата производител на дадената лекарствена формула) и се движи между 6% и 35% от приложената доза Budesonide. Budesonide преминава през плацентата, минимални количества Budesonide се установяват и в кърмата. Свързването с плазмените протеини е 85-90%. Budesonide се метаболизира в черният дроб на пациента, предимно чрез CYP3A4 цитохромните изоензимни системи; близо 60% от приложената доза/метаболитите на Budesonide се екскретират чрез урината, а 40% чрез фецеса. Плазменият полу-живот на Budesonide е 2-3.5 часа при възрастни и около 1.5-2 часа при педиатричните пациенти. Началото на терапевтичният ефект на Budesonide настъпва в първите 24 часа от приложението му, максимален ефект се наблюдава след 1-4 седмици, но продължителността на терапевтичния постефект не е известна.

Лекарствена форма

Прах за инхалиране съдържащ 90 гами Budesonide за 60 дози или 180 гами Budesonide за 120 инхалации; Суспензия за инхалации 0.25 мг Budesonide/2 мл; 0.5 мг Budesonide/1 мл и 1 мг Budesonide/1 мл

Дозировка

При възрастни се инхалират 180-360 гами/дневно, но не повече от 720 гами/12 часа

При деца над 6 годишна възраст се нхалират 180-360 гами/12 часа.

При деца на възраст 1-8 години се инхалират 0.25 мг/два пъти дневно или 0.5 мг Budesonide/веднъж дневно, но ако преди приложението на Budesonide децата са приемали орални кортикостероиди дозата на Budesonide трябва да е 1 мг/дневно или 0.5 мг Budesonide/12 часа, системните кортикостероиди се намалят постепенно на фона на приложението на Budesonide.

Противопоказания

Хиперсензитивност към Budesonide; остра астматична атака/статус астматикус. Budesonide трябва да се ползва с особено внимание при: наличие на остри нелекувани инфекции; наличие на захарен диабет и глаукома (всички видове); подлежаща имуносупресия (от заболяване или провеждана терапия); системно приложение на кортикостероиди; период на бременност; период на лактация; падиатрични пациенти – приложението на кортикостероиди при децата по-лесно и по-често води до супресия на хипоталамо-питуитарната система и ще забави развитието на децата.

Странични реакции

Главоболие; отитис медия; дисфония, епистаксис, орофарингеални фунгиални инфекции, фарингит, ринит, синузит; парадоксален бронхоспазъм, кашлица; абдоминални колики, диария, диспепсия, гадене/повръщане, гастроентерит; адренална супресия, напълняване; болка в долната част на гърба; парадоксални алергични реакции вкл.анафилаксия към приложението на Budesonide.

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия